gtu_logo

International Graduate Research Symposium (IGRS’24)

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Mimarlık, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarını birlikte içeren uluslararası lisansüstü araştırma sempozyumu INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH SYMPOSIUM – IGRS’24 çevrimiçi ve yüzyüze olarak 9-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir. Gerek ülkemizde ve gerekse diğer ülkelerde yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora çalışmaları ile diğer akademik çalışmaların bir bilim kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutularak sunulmasının ardından kabul edilen bildirilerden oluşan bir bildiri kitabı yayınlanacaktır.

Söz konusu etkinliğe ait detaylı bilgiye https://igrs.itu.edu.tr adresinden ulaşılabilirsiniz.