gtu_logo

Başka bölümden Bitirme Projesi dersi alınması hakkında

Bitirme projelerini başka bölümden almak isteyen öğrencilerin;

Birinci Danışmanını bölümümüz Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nden seçmesi,

İkinci Danışmanını ilgili bölümün öğretim üyesini seçerek eklemesi,

gerekmektedir.