gtu_logo

Staj İçin Gerekli Olan Formlar (GÜNCELLENDİ 18.03.21)

STAJ FORMLARI ve GTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME SAYFASI

 

Yenilenen PDF formatındaki staj yönergesine ulaşmak için tıklayınız (Staj işleminin yürütülmesi, değerlendirilmesi gibi sorularınıza oradan cevap bulabilirsiniz).

Staj konusunda bilgilendirmelerin yapıldığı M. Teams ekibine https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a66c5c0b125c1472d98861c08a8185d4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf390783-1112-4785-bace-87553132a840&tenantId=066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f

Adresinden kurum hesabınızla katılabilirsiniz.

Stajla ilgili sorularınızı metincetin@gtu.edu.tr adresine gönderebilir, pandemi döneminde stajla ilgili evraklar için arzuaysan@gtu.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

GENEL ve ÖNEMLİ BİLGİLER:

- İsteğe bağlı veya zorunlu her türlü stajda staj tamamlandıktan sonra Staj Defterinin ve Staj Değerlendirme Formunun Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Staj defteri tutulmayan hiçbir staj değerlendirmeye alınmaz.

- Yurtdışında gönüllü veya ERASMUS programıyla yapılan stajlarda da Staj defteri ve Staj Değerlendirme Formu stajın tamamlanmasından sonra Bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

-ERASMUS programıyla staj yapan öğrencileri ERASMUS programına dair işlemleri ERASMUS ofisince yapılırken Bölümümüze dair tüm işlemleri ERASMUS formlarından işlenmesinden bağımsız olarak yapmalıdır. Bu işlem sizin yaptığınız stajın transkripte işlenebilmesi için şarttır.

- Staj defterleri İngilizce doldurulur ve 1 sayfayı geçmeyen bir Türkçe Özet eklenir.

- Zorunlu Stajlar 25-15, 20-20 veya tek seferde 40 gün olarak yapılabilmektedir.

-Gönüllü (isteğe bağlı stajlar) en aza 15 gün veya 5’in katları şeklinde daha uzun olmalıdır.

 

STAJ FORMLARI

İlgili Belgelere Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz. 2. Maddedeki formlardan yalnızca birisi doldurulmalıdır.

1.Staj fişi (A- FR-0076_Staj_Fisi)

2a. Staj Zorunluluk belgesini (B- FR-0338_Staj-_Zorunluluk_Belgesi)

2b. Temel Bilimler Fakültesi Staj Belgesi-FR-0338 (Gönüllü Staj İçin)

3. Staj kabul belgesi (C- FR-0337_Staj_Yeri_Kabul Belgesi)

4. FR-0069 Staj Defteri Kapak   

5. FR-0077 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Formu  

6. FR-0078 Staj Beyan Talep Dilekçesi

7. FR-0080 Staj Değerlendirme Belgesi-Anketi   

 

GTÜ Genel (Orijinal) Formlara Ulaşmak için Formlar