gtu_logo

2016-2017 STAJ EK İLANI

Seçim Takvimi

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları aşağıdaki başvuru takvimine göre alınacaktır:

13 Şubat -  6 Mart 2017

Başvuruların alınması

09-10 Mart 2017

Değişim hakkı kazanan öğrencilerin web sitesinde ilanı

İlan edilecektir.        

Staj Değişim hakkı kazanan öğrencilere bilgilendirme toplantısı

13 Mart –17 Mart 2017

Seçim sonuçlarına itiraz durumunda,  Erasmus Ofisine dilekçe ile  başvurulmalıdır.

Öğrenciler, 13 Şubat 2017 – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında faydalanmak üzere başvuruda bulunurlar.

 Erasmus+ Staj hareketliliği minimum 2 ay olarak gerçekleştirilir.

Seçim Kriterleri

Öğrenci staj hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır:

Erasmus+  Staj Programına başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri ilan edilen tarihler içinde Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir:

1.       GTÜ Staj Başvuru Formu

!Formun, bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir. Formdaki bilgiler güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Form, başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. İmzasız formlar kabul edilmeyecektir. Formlarda fotoğraf bulunması şarttır. Mezuniyete tek dersi kalan/II.öğretimde okuyan/bilimsel hazırlık döneminde olan öğrencilerin bu durumlarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.

2.       Transkript

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınmalıdır. ÖİBS çıktısı kabul edilmez. Lisansüstü ve doktora 1. dönem öğrencileri henüz GTÜ transkripleri oluşmamışsa transkript yerine GTÜ’ye başvururken kullandıkları bir önceki öğrenim kademesi Mezuniyet Notunu gösterir belgeyi ve GTÜ transkriptini getireceklerdir.

   3.    Staj yapılacak kurumdan alınan onay belgesi (Company Confirmation/Davet Mektubu) Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı ve mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir.*

    4.     Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunan adaylar: Son üç yıl içinde YDS sınavından minimum 60 Puan ve muadili sınavlardan (TOEFL- IBT vb.) eşdeğer puan (bkz.YÖK eşdeğerlik tablosu) almış olanlar bu belgelerini ibraz ettiklerinde yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunmayan adaylar: GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından 01 Ocak 2015 tarihinden sonra düzenlenen Erasmus+ sınavlarına  girmiş olanların sınav sonuçları kabul edilecektir. Sınav sonucu en az 60 puan ve fazlası olan öğrenci değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yukarıdaki  dil şartlarını sağlayan hiçbir başvuru olmaması veya hibe bütçesi dahilinde yeterli aday olmaması durumunda, yukarıdaki şartlara sahip olmadığı halde  İngilizce dil sertifikasına sahip olanlar (B1 ve üstü) değerlendirmeye alınacaktır.

 

Değerlendirme ve Seçim Sonucu

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak ERASMUS ofisine teslim etmiş, yabancı dil sınavında başarılı olmuş veya yabancı dil yeterlilik düzeyini belgelemiş öğrenciler, aşağıdaki ölçütlere göre ağırlıklı puanlama ile sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır. Erasmus hareketliliklerinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) faydalanmış olan adayların toplam puanlarından 10 puan eksiltme yapılacaktır.

GENEL AKADEMİK ORTALAMA:        %50
YABANCI DİL PUANI:                             %50

Daha önce yararlanma                  -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

Değerlendirme sonuçları GTÜ Erasmus+ sayfasında ilan edilir. Seçim sonuçlarına itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içerisinde Erasmus Ofisine verilecek bir dilekçe ile gerçekleştirilir. Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği seçim sonuçları ilan edildikten sonra başarılı olan öğrencilerle Erasmus Ofisinde bir toplantı gerçekleştirilecek ve sonraki süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Toplantı yeri ve saati Erasmus+ web sayfasından ilan edilecektir.

Erasmus+ Hibeleri

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 

*Başvuru sayısının düşük olması durumunda e-posta aracılığıyla karşı kurumdan alınan kabullerin değerlendirilmesi GTÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün insiyatifindedir.