gtu_logo

YL Tez Savunması - Melih DOĞANCI

Yüksek Lisans Öğrencimiz: Melih Doğancı

Tez Başlığı: Computational investigation of MXene family for different CO2/H2 mixture adsorption processes: VSA, PSA, TSA, VTSA, and PTSA

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Sadiye Velioğlu

Tez Savunma Saati: 08.08.2023 Salı, Saat 14:00 (MS Teams Üzerinden)

>>> Teams Linki için tıklayınız <<<