gtu_logo

YL Tez Savunması - Fatma İncehasan

Yüksek Lisans Öğrencimiz: Fatma İNCEHASAN

Tez Başlığı: ELUCIDATION OF PHARMACEUTICAL RECOVERY/REMOVAL PERFORMANCE OF MXENE–BASED
MEMBRANES VIA NON-EQULIBRIUM MOLECULAR DYNAMICS SIMULATION

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Sadiye VELİOĞLU

Tez Savunma Saati: 23.05.2023 Salı, Saat 14:00 

Tez Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a136ff9cdba4840a2890fb89cd0d348ed%40thread.tacv2/1684502908495?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%2216a3f6b0-dbaf-4492-aa5c-838f347be254%22%7d

Katılmak için bağlantıya dokunun veya bağlantıyı tarayıcıya yapıştırın.