Page 7 - e-Bulten Sayi -21 SUBAT 2019
P. 7

olduğunu söyledi. Çapak, “Amacımız burada bölgesel
                               kalkınmaya sağlamak. Zaten beş üniversite Sayın
                               Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilirken, asıl amaç

                               buydu. Misyon farklılaşması ve bölgesel kalkınma.
                               Biz bilgi üretiyoruz ve bu bilginin değere dönüşmesini
                               arzuluyoruz. Birlikte çalıştığımız paydaş kurumlarımız

                               var. Tabi ticaret odaları, sanayiciler, iş adamları ve
                               bunlara benzer alanlarda faaliyet yürütenler de
                               bu işin önemli unsurlarıdır. Onlarla sürekli iş birliği
                               arzusu içerisindeyiz. Onların balı, bal ürünleri
                               dediğimiz propolis, polen, arı sütü ve arı zehrinin
    Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Gebze Ticaret    üretimini ve pazarlamasını arttırıp ekonomik değerini
    Odası Başkanı Nail Çiler, Bingöl Üniversitesi Rektör  yükseltmelerini bekliyoruz. Projenin en önemli
    Yardımcıları; Prof. Dr. Hasan Çiftci, Prof. Dr. Hakan  ayaklarından biri de sizler ve bal üreticilerimizdir.
    Olgun ve Prof. Dr. Ramazan Solmaz, GTÜ Moleküler   Zaten bal ve diğer arı ürünlerinin kalitesinin daha da

    Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.  yükseltilmesi, toplanması ve arttırılması, ekonomik
    Yelda Özden Çiftçi, Bingöl Ticaret Odası Başkanı   değerinin yükseltilmesi, paketlenmesi, pazarlanması
    Mahmut Ayas, Pilot Üniversite Koordinasyon      da bu işin önemli aşamalarıdır. Amacımız sadece
    Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ramazan Meral, Fırat     akademik çalışma yapmak değil, bölgesel kalkınmayı

    Kalkınma Ajansı Bingöl Yatırım Destek Ofisi      da sağlamaktır. Arıcılarımızın ve iş insanlarımızın
    Koordinatörü İsa Telimen, Bingöl Organize Sanayi
    Bölgesi Müdürü Nurullah Çiftçi, Gebze ve Bingöl
    Ticaret Odası Üyeleri katıldı.    Programda konuşan Bingöl Üniversitesi Rektörü
    Prof. Dr. İbrahim Çapak, amaçlarının bölgesel
    kalkınmayı sağlamak olduğunu belirterek, Bingöl

    balının markalaştırılması yolunda bal, bal ürünleri
    olan propolis, polen, arı sütü ve arı zehrinin üretimini                           ŞUBAT 2019
    arttırıp, bunların ekonomik değerini yükseltmek
                                                          7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12