Page 10 - e-Bulten Sayi -21 SUBAT 2019
P. 10

GTÜ Projesi Ödül Aldı    Proje Yürütücülüğünü GTÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği

    Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kucur tarafından gerçekleştirilen, TÜBİTAK

    destekli, “Çok Antenli Klasik ve İşbirlikli Sistemlerin Sönümlemeli Kanallarda

    Performansı” başlıklı proje, Proje Performans Ödülü (PPÖ) almaya hak kazandı.
    Proje ekibinde GTÜ Elektronik Mühendisliği      söyledi. Kucur, projenin en güzel yanının iki bilim
    Bölümü Doktora Öğrencileri Ahmet Faruk        insanının yetişmesine katkı sağladığını belirterek

    Coşkun ve Ahmet Yılmaz’ın yer aldığı projede,     GTÜ ve TÜBİTAK’a teşekkürlerini belirtti.
    iki adet doktora tezi, yedi adet SCI / SCI-
    Exp. indeksli uluslarası dergilerde yayınlanan    Bu projede, yeni nesil telsiz haberleşme
    makale, üç ulusal ve iki uluslararası olmak üzere   sistemlerinde gerek sistem kapasitesi ve iletim

    beş adet bildiri üretildi. Prof. Dr. Oğuz Kucur,   hızı gerek iletim güvenilirliği açısından büyük
   GTÜ e-Bülten projenin başlangıçta planlandığı gibi uyumlu  iyileştirmeler sağlayan çok antenli ve kapsama
                               alanını arttıran röle yardımlı (işbirlikli) teknikler
    ve verimli bir şekilde yürütüldüğünü, projeden
  10 bilimsel değeri yüksek çıktılar elde edildiğini    incelendi. Bu proje kapsamında, her bir uç
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15