Öğretim Üyeleri

Oya ERDİL<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Oya ERDİL
(Bölüm Başkanı)
E-posta: erdilgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 202
Telefon: (262) 605 14 10
Yönetim, insan kaynakları yönetimi, organizasyon, uluslararası işletmecilik, değişim yönetimi, örgütsel davranış
Hakan KİTAPÇI
Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI
E-posta: kitapcigtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 207
Telefon: (262) 605 14 15
-Toplam Kalite Yönetimi
-Hizmette Kalite
-TKY'de Özdeğerleme
-Sağlıkta Toplam Kalite Yönetimi
Gökhan ÖZER
Prof. Dr. Gökhan ÖZER
E-posta: gokozerhangmail.com
Ofis: İşletme Binası, 206
Telefon: (262) 605 14 12
Maliyet Ölçüm ve Yön. Sis., Yönetim-Maliyet Muhasebesi, Finansal Analiz ve Hisse Senedi Değerleme, Yönetim Kontrol Sistemleri, Muhasebe Araştırma Yöntemleri, Davranışsal Muhasebe
Bülent SEZEN
Prof. Dr. Bülent SEZEN
E-posta: bsezengtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 210
Telefon: (262) 605 14 16
Üretim yönetimi, Üretimde eniyileme ve verimlilik , Tedarik zinciri yönetimi, Veri Zarflama Analizi, Yalın Üretim, Zaman Serisi Analizleri, Toplam Kalite Yönetimi, 6 Sigma
EBRU TÜMER KABADAYI
Prof. Dr. EBRU TÜMER KABADAYI
E-posta: tumergtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 0
Telefon: (262) 605 14 17
Tüketici Davranışı, Marka Yönetimi, Dijital Pazarlama, İlişki Pazarlaması
Meral  ELÇİ
Doç. Dr. Meral ELÇİ
E-posta: emeralgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 190
Telefon: (262) 605 14 18
- Psikoteknik Testler
- Personel Seçme ve Yerleştirme
- İş Yaşamında Etik
- Sağlıkta İş ahlakı
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Örgütsel Davranış
Mehmet Şahin GÖK
Doç. Dr. Mehmet Şahin GÖK
E-posta: sahingokgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 202
Telefon: (262) 605 14 38
Service Management; Operations Management; Management Information Systems; Healthcare Management; Data Envelopment Analysis; Efficiency Analysis; Green Management; Entrepreneurship
Esin SADIKOĞLU
Doç. Dr. Esin SADIKOĞLU
E-posta: e.sadikoglugtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 217
Telefon: (262) 0262-605-1423
Toplam kalite yönetimi ve diğer kalite yaklaşımları, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması

İnci DURSUN
Dr. Öğr. Üyesi İnci DURSUN
E-posta: incidursun gtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 207
Telefon: (262) 605 14 60
Sosyal pazarlama, Tüketici davranışları,
Tutum, tutum değişimi, ikna
Tüketim-çevre-toplum ilişkisi
Sorumlu tüketim
Ercan ERGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Ercan ERGÜN
E-posta: eergungtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 213
Telefon: (262) 605 14 19
Örgüt Kültürü ve Liderlik, Örgütsel Değişim, Müzakere Teknikleri, Çalışan Örgüt Uyumu, Performans ve Ücret Sistemi Değerleme, Yönetim ve Organizasyon, Kültürler arası Yönetim
Alev KOÇAK ALAN
Dr. Öğr. Üyesi Alev KOÇAK ALAN
E-posta: akocakgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 208
Telefon: (262) 605 14 05
Dijital Pazarlama
Deneyimsel Pazarlama
Büşra MÜCELDİLİ
Dr. Öğr. Üyesi Büşra MÜCELDİLİ
E-posta: bmuceldiligtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 238
Telefon: (262) 605 14 65
Örgütsel Davranış
Pozitif Örgütsel Davranış
Pozitif Örgütsel Bilim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon

Öğretim Görevlileri

Dr. Şükrü YURTSEVER
Öğretim Görevlisi Dr. Şükrü YURTSEVER
E-posta: syurtsevergtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 240
Telefon: (262) 605 14 13
Avrupa Birliği, Avrupa Entegrasyonu, Sosyal Sermaye, Avrupalı Kimliği ve Avrupalılık

Öğretim Yardımcıları

Melike ARTAR
Arş. Gör. Melike ARTAR
E-posta: artargtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 213
Telefon: (262) 6051427
-Örgütsel Davranış
-Yönetim, Organizayon
-Endüstriyel Psikoloji
Selen BAKIŞ
Arş. Gör. Selen BAKIŞ
E-posta: sbakisgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 235
Telefon: (262) (0262) 605 14 89
Tüketici Davranışları, Pazarlama ve Teknoloji
Nilşah CAVDAR AKSOY
Arş. Gör. Nilşah CAVDAR AKSOY
E-posta: n.cavdargtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 235
Telefon: (262) 605 14 89
Tüketici Davranışı, Dijital Pazarlama
Erşan CİĞERİM
Arş. Gör. Erşan CİĞERİM
E-posta: cigerimgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, Psikoteknik Lab.
Telefon: (262) 605 14 26
BİLİMSEL YAYINLAR §         Gok, M. Şahin, Mehtap Özşahin ve Erşan Ciğerim,”Rekabet Edebilirlik ve Firma Performansı İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması”, Ga
İlhan ÇAM
Arş. Gör. İlhan ÇAM
E-posta: icamgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 233
Telefon: (262) 605 14 63
Finansal Yönetim
Varlık Fiyatlama Modelleri
Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisi
Cansu GÖKMEN KÖKSAL
Arş. Gör. Cansu GÖKMEN KÖKSAL
E-posta: ckoksalgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 236
Telefon: (262) 0262 605 14 31
Perakende Yönetimi
Marka Yönetimi
Tüketici Davranışı
Eren KILIÇ
Arş. Gör. Eren KILIÇ
E-posta: erenkilicgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 237
Telefon: (262) 605 14 66
İşletme Yönetimi ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Yönetim Psikolojisi
Abdullah Kürşat MERTER
Arş. Gör. Abdullah Kürşat MERTER
E-posta: akmertergtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 233
Telefon: (262) 605 14 63
İnşaat Muhasebesi, Yönetim Maliyet Sistemleri, Uluslararası Muhasebe
Gülay MURAT
Arş. Gör. Gülay MURAT
E-posta: gulaymuratgtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 232
Telefon: (262) 605 14 64
Yönetim ve Organizasyon,
Örgütsel Davranış
Nurullah TAŞ
Arş. Gör. Nurullah TAŞ
E-posta: nurullahtasgtu.edu.tr
Ofis: , 237
Telefon: (262) 605 14 66
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Endüstri 4.0
Akıllı Şehirler
Berivan TATAR
Arş. Gör. Berivan TATAR
E-posta: btatargtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 236
Telefon: (262) 605 14 31
Örgütsel Davranış
İşveren Marka Yönetimi
Yönetim ve Organizasyon
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ahmet Tarık USTA
Arş. Gör. Ahmet Tarık USTA
E-posta: atustagtu.edu.tr
Ofis: İşletme Binası, 234
Telefon: (262) 605 14 27
Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi