Deneme Erişimli Veritabanları

  

VERİTABANI

                        İÇERİK        

BİTİŞ TARİHİ                 

Jstor

 JSTOR Arşiv koleksiyonları dergilerin tüm sayılarını içeren multi-disipliner ve disipline özel koleksiyonlardır. Koleksiyonlar 50’den fazla disiplin ile ilgili akademik içeriği kapsar. Arşiv koleksiyonları kurumlara ihtiyaçlarına en uygun materyalleri seçme esnekliğini sunmak için hazırlanmıştır. Şu anda toplam 15 Bilim ve Sanat koleksiyonu ve İşletme, Matematik ve İstatistik ve Yaşam Bilimleri gibi bazı diğer disipline özel koleksiyonları ve en yeni koleksiyonu Sürdürülebilirlik’i (Sustainability) bünyesinde barındırır.