Üniversitemizin Tarihçesi

Gebze Teknik Üniversitesi, 1992'de kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine ve 22 yıllık mirasına sahip çıkarak 4 Kasım 2014 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile kurulmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi, altyapısıyla, donanımıyla, akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, en genç ancak deneyimli üniversitesidir. 

Gebze Teknik Üniversitesi, eğitim faaliyetlerine 1994 yılında Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İşletme, Biyoloji ve Kimya Bölümleri'nde açılan lisansüstü programları ile toplam 80 öğrenci ile başlamıştır.

2001 yılına kadar sadece lisansüstü eğitimin verildiği Gebze Teknik Üniversitesi'nde, 2001 yılında Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği Bölümleri'nde lisans eğitimine başlanılmıştır. Bu bölümleri takiben 2002 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Matematik ve Fizik Bölümleri; 2008 yılında Mimarlık ile İşletme Bölümleri ve son olarak da 2010 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Günümüzde Gebze Teknik Üniversitesi'nde eğitim, 24 lisansüstü program ve 8 lisans bölümü ile devam etmektedir.

2016 yılı itibariyle 2427 lisans, 3518 lisansüstü olmak üzere 5940 öğrenci Gebze Teknik Üniversitesi'nde eğitimlerini sürdürmektedir.