gtu_logo

Üniversitemizin Tarihçesi

Gebze Teknik Üniversitesi, 1992'de kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün temelleri ve tecrübe birikimleri üzerine ve 22 yıllık mirasına sahip çıkarak 4 Kasım 2014 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile kurulmuştur. Gebze Teknik Üniversitesi, altyapısıyla, donanımıyla ve akademik kadrosuyla ülkemizin en önemli bilim üssü olmaya aday, en genç ancak deneyimli üniversitesidir.
 

Gebze Teknik Üniversitesi, lisansüstü eğitime 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Fen Bilimleri Ensitüsü bünyesindeki Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Kimya, Biyoloji ve İşletme lisansüstü programlarında, 80 öğrenci ile başlamıştır. 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Enerji Sistemleri, 1997-1998 eğitim-öğretim yılında Matematik ve 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Deprem ve Yapı Bilgisi yüksek lisans programları açılmıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü kurulmuş, ilerleyen yıllarda ise mevcut lisansüstü programlarının doktora programları ve sanayi ihtiyaçlarına yönelik disiplinlerarası tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmıştır. 2014 yılında üniversite adını alması ile birlikte yedi yeni enstitü kurulmuş, bu enstitülerden Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji ise lisansüstü eğitime başlamıştır.
 

Gebze Teknik Üniversitesi, lisans eğitimine 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinde başlamıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile Fen Fakültesi Matematik ve Fizik bölümlerinde, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında İşletme Fakültesi İşletme bölümü ile Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Çevre Mühendisliği bölümü, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Biyomühendislik, Harita Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama ve İktisat bölümleri, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri,  2021-2022 eğitim-öğretim yılında Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır. 
 

Gebze Teknik Üniversitesi, önlisans eğitimine 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Siber Güvenlik Meslek  Yüksekokulu Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü bölümü ile önlisans eğitimi verilmeye başlanmıştır.
 

Gebze Teknik Üniversitesi, kurulduğu yıldan bu yana daha kaliteli eğitim-öğretim sunma ve araştırma yapma çabasını devam ettirmiş, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı açılışında Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklama ile Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olarak kabul edilerek yeni bir statüye kavuşmuştur. 
 

Gebze Teknik Üniversitesi, 1 meslek yüksekokulunun 1 önlisans bölümünde, 5 fakültesinin 22 lisans bölümünde ve 9 enstitüsünün 50 lisansüstü tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programında eğitim-öğretime devam etmektedir.
 

Gebze Teknik Üniversitesi, 2024 yılı itibariyle, 28 Önlisans, 7124 Lisans ve 2637 Lisansüstü, 787 Doktora öğrencisi ile  toplam 10.576 öğrenci ve 125 Prafesör, 74 Doçent, 122 Dr. Öğretim Üyesi, 126 Öğretim Görevlisi, 319 Araştırma Görevlisi ile toplam 766 akademisyen ile eğitim vermektedir.

 

Resmi Gazete'de GYTE ve GTÜ'nün Kuruluşu

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü(GYTE)
Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ