Lisans Yönetmelik ve Yönergeler

1. Dikey Geçiş Lisans Uygulama Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-005 nolu Yönergeyi seçiniz

2. Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanma Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-032 nolu Yönergeyi seçiniz

3. Lisans Çift Anadal Yönergesi (2010-2011 Güz Döneminden İtibaren Kayıtlı Örenciler) ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-004 nolu Yönergeyi seçiniz

4. Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Yeni) (15 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete) ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.N-001 nolu Yönetmeliği seçiniz

5. Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği(Eski) ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.N-009 nolu Yönetmeliği seçiniz

6. Lisans İngilizce Hazırlık Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-002 nolu Yönergeyi seçiniz

7. Lisans Yan Anadal Yönergesi(2010-2011 Güz Döneminden İtibaren Kayıtlı Öğrenciler)ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-012 nolu Yönergeyi seçiniz

8. Lisans Yatay Geçiş Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-013 nolu Yönergeyi seçiniz

9. Mühendislik Tamamalama Programına İlişkin Esaslar'a ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-060 nolu Formu seçiniz

10. Öğrenci Toplulukları Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-024 nolu Yönergeyi seçiniz

11. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-011 nolu Yönergeyi seçiniz

12. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-016 nolu Yönergeyi seçiniz

13. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimari Tasarım VIII Dersi Uygulama Esasları Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-017 nolu Yönergeyi seçiniz

14. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-018 nolu Yönergeyi seçiniz

15. GTÜ Dereceye Giren Mezunların Tespitine İlişkin Yönergesi’ne   ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-003 nolu Yönergeyi seçiniz

16. Erasmus Öğrenci Değişim Programı’na ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-042 nolu Formu seçiniz

17. İkinci Nüsha Diploma Basım ile ilgili Yönergesi’ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-041 nolu Yönergeyi seçiniz

18. Mezuniyet Belgeleri İle Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge'ye ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-006 nolu Yönergeyi seçiniz.

19. Lisans Muafiyet ve İntibak Yönersi'ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö-007 nolu Yönergeyiu seçiniz.

20. Öğrenci Konseyi Yönergesi'ne ulaşmak için tıklayınız ve Y.Ö 035 bolu Yönergeyi seçiniz.

 

Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği (Kaldırılmıştır.)

YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği