gtu_logo

Yönetmelikler, Yönergeler, Formlar

Lisans Yönetmelik ve Yönergeleri

YN-0001 Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

YÖ-0005 Dikey Geçiş Lisans Uygulama Yönergesi

YÖ-0002 Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

YÖ-0013 Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

YÖ-0093 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi - Yeni Versiyon

YÖ-0019 Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

YÖ-007 Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi

YÖ-0066 GTÜ Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

Not: Eğer yukarıda belirtilen süreç çizelgeleri arasında istediğinizi bulamıyorsanız üniversitemizin iş akış dosyalarına buradan erişerek göz atabilirsiniz. 


Süreçler

A-0079 Lisans Askerlik İşlemleri

İA-0080 Lisans Ders Kaydı

İA-0081 Lisans Programı İlk Kayıt

İA-0082 Lisans Programı Mezuniyet İşlemleri

İA-0291 Lisans Hazırlık Muafiyet

Not: Eğer yukarıda belirtilen süreç çizelgeleri arasında istediğinizi bulamıyorsanız üniversitemizin iş akış dosyalarına buradan erişerek göz atabilirsiniz. 


Formlar

FR-0175 Lisans İlişik Kesme Formu

FR-0388 Lisans İngilizce Yeterlik Sınavı Muafiyet Başvuru Dilekçesi GTÜ Yabancı Diller Bölümü

FR-0408 Lisans Bitirme Projesi Bildirim Formu

FR-0451 Lisans Mazeretli Ders Kayıt Formu

Not: Eğer yukarıda belirtilen formlar arasında istediğinizi bulamıyorsanız üniversitemizin form dosyalarına buradan erişerek göz atabilirsiniz.