Öğretim Amaçları ve Program Çıktıları

 

Program Öğretim Amaçları (ÖA)

ÖA1- Öğrenciye; Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık problem ve konulara uygulayabilme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme yeteneği kazandırmak (FEDEK I, II, III, VI)

ÖA2- İş sağlığı-güvenliği ve çevre konularında bilinçli, gelecekte karşılaşabilecekleri problemlerde sorumluluk alıp hızlı ve etkili çözüm üretebilen, deneyim ve özgüven sahibi mezunlar yetiştirmek (FEDEK III, X, XI)

ÖA3- Kimya alanı ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için en az bir yabancı dil bilgisiyle yenilikleri takip eden, kütüphane ve/veya elektronik bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanan mezunlar yetiştirmek (FEDEK V, VIII, IX)

ÖA4- Mesleki yetkinlik ve bilimsel etik bilincine sahip, sözlü ve yazılı iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanabilen, Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri üretebilen mezunlar yetiştirmek (FEDEK VIII, X, XI)

ÖA5- Kimya ve disiplinler arası alanlarda sahip olduğu bilgi ve becerileri bireysel olarak veya takım çalışmalarında etkin biçimde kullanabilen ve gerektiğinde liderlik yapabilen mezunlar yetiştirmek (FEDEK IV, VII, X)

Program Çıktıları

Bilgi
1.Temel Kimya bilgisine sahip olması

Beceri

2. Kimya temel kavramlarını ve kanunlarını teori ve uygulamada tanımlama becerisi

3. Evrensel problemlerin çözümünde kimya ilkelerinden ve yasalarından faydalanma kabiliyeti

4. Kimya problemlerini tanımlamak ve çözmek için fen ve matematikten faydalanma becerisi

5. Kimya alanındaki fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirme, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisi

6. Kimya, teorik ve pratik bilgilerini kimya endüstrisinde ileri çalışmalara uygulayabilme becerisi

7. Malzemelerin yapısal özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri araştırmak ve yorumlamak üzere deneysel tasarımlar geliştirme, veri analizi yapma, klasik teknikleri ve modern cihazları kullanma becerisi

8. Araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulguları sözlü ve yazılı olarak etkin şekilde ifade edebilme becerisi

9. Bilginin nasıl analiz edileceğini ve yorumlanacağını öğrenme ve disiplin içi ve disiplinler arası alanlarda uygulama kabiliyeti

10. Kimyasal maddelerin güvenli kullanımı, bertaraf edilmeleri ve evrensel boyutlardaki çevresel etkilerinin minimum seviyede tutulması için iş güvenliği prensiplerini uygulama becerisi.

11. Kimya temelli olayları ve olguları anlama, yorumlama ve kavramsallaştırma becerisi.

Yetkinlik

12. Kimyada ve disiplinler arası alanlarda sahip olduğu bilgi ve becerileri bireysel olarak veya takım çalışmalarında etkin biçimde kullanma ve liderlik yapabilme

13. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile hızla değişen teknolojik çevreye uyum sağlayarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme

14. İhtiyaç duyulan bilgiye erişme ve mevcut bilgiyi geliştirme

15. Literatürün takip edilmesi ve araştırma konusu ile ilgili fikir ve bulguların sunulması için sözlü -yazılı olarak Türkçe ve İngilizceyi etkin şekilde kullanabilme

16. Kimyasal hesaplama, moleküler modelleme, veri elde etme ve veri tabanlarından yararlanma için bilgisayar kullanabilme 

17. Çevre, ilaç, gıda, polimer, boya, sağlık gibi kimya alanlarındaki gelişmeleri takip edebilme ve bu alanlarla ilgili araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında temel sorunları çözebilme becerisi

18. Mesleki, bilimsel etik ve sorumluluk bilincine sahip olması

19. Kimya alanındaki proseslerin sosyal ve küresel etkilerinin farkında olması

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum