Prof. Dr. Fevzi BEDİR
Makine Mühendisliği

Fevzi BEDİR
Telefon
(262) 605 27 80
E-Posta
fevzibedirgtu.edu.tr
Ofis
H2 Blok, Z22
Çalışma alanları
Kompozit malzemeler ve mekanik özellikleri, İmalat teknolojileri, Plastik şekil verme yöntemleri, Kaplama teknolojileri, İmplant uygulamaları, FEM analiz ve uygulamaları
Aslantas, K., Alatrushi, L. K. H., Bedir, F., Kaynak, Y, Yılmaz, N. (2020). An experimental analysis of minimum chip thickness in micro-milling of two different titanium alloys.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture,160;234(12), 1486–1498.

Dikici, Burak, Bedir, F., Gavgali, M. (2020). The effect of high TiC particle content on the tensile cracking and corrosion behavior of Al–5Cu matrix composites, Journal of Composite Materials,54(13), 1681–1690


Cetin, T. H., Kanoglu, M., Bedir, F. (2020). Integration of cryogenic energy storage and cryogenic organic cycle to geothermal power plants.Geothermics,87(September 2019

Ucun, İ., Aslantas, K. Bedir, F. (2016). Finite element modeling of micro-milling: Numerical simulation and experimental validation. Machining Science and Technology,20(1), 148–172.

Kayfeci, M., Bedir, F., Kurt, H. (2016). Experımental Investıgatıon Of The Effects Of Vessel Desıgn And Hydrogen Charge Pressure On Metal Hydrıde Based Hydrogen Storage Parameters.Isı Bılımı Ve Teknıgı Dergısı-Journal Of Thermal Scıence And Technology,34(2), 83-90.

Ucun, I, Aslantas, K.,Bedir, F. (2015). The effect of minimum quantity lubrication and cryogenic pre-cooling on cutting performance in the micro milling of Inconel 718.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture,229(12), 2134–2143.

Ucun, I, Aslantas, Bedir, F. (2015). The performance Of DLC-coated and uncoated ultra-fine carbide tools in micromilling of Inconel 718.Precision Engineering, 41, 135–144.

Aydemir, E., Bdeir, F., Ozdemir, G. (2015). Degree of Greyness Approach for an EPQ Model with Imperfect Items in Copper Wire Industry,Journal of Grey System, 27 (2) 160;13-26, 2015.

Ucun, I., Aslantas, K., Gokce, B., Bedir, F. (2014). Effect of tool coating materials on surface roughness in micromachining of Inconel 718 super alloy. Proceedıngs Of The Instıtutıon Of Mechanıcal Engıneers Part B-Journal Of Engıneerıng Manufacture, 2014, Vol. 228(12) 1550–1562.

Bedir, F. (2013). Modeling approach and plastic deformation analysis of 6063 aluminum alloy during compression at elevated temperatures. Materials and Design,49,953–956.

Ucun, I., Aslantaş, K., Bedir, F. (2013). An experimental investigation of the effect of coating material on tool wear in micro milling of Inconel 718 super alloy.Wear, 300, (2013) 8-19.

Dikici, B., Gavgali, M, Bedir, F. (2011). Synthesis of in situ TiC nanoparticles in liquid aluminum: The effect of sintering temperature. Journal of Composite Materials,45(8), 895–900.

Alniak, M. O., Bedir, F. (2010). Hot forging behavior of nickel based superalloys under elevated temperatures.Materials and Design,31(3), 1588–1592.
Dikici B., Bedir F., Gavgali ,M., Kiyak T. (2009). Corrosion characteristics of Al-Cu/B4C (T6) MMCs and their microstructure evaluation, Kovove Mater. 47, 2009, 317-323.

Bedir, F. (2007). Characteristic properties of Al-Cu-SiCp and Al-Cu-B4Cp composites produced by hot pressing method under nitrogen atmosphere. Materials and Design, 28(4), 1238–1244.

Gavgali, M., Dikici, B., Bedir, F. (2007). Corrosion susceptibilities of Al-Cu/TiC MMCs fabricated by conventional hot pressing. Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, 14(4), 303–308.

Bedir, F. (2006). Fabrication of two-layered Al-B4C composites by conventional hot pressing uuder nitrogen atmosphere and their characterization.Journal Of Mechanıcal Scıence And Technology, 20(7), 1002-1011.

Alniak, M O, Bedir, F. (2006a). Change in grain size and flow strength in P/M Rene 95 under isothermal forging conditions. Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology,130(1–3), 254–263.

Alniak, M. O.,Bedir, F. (2006b). Modelling of deformation and microstructural changes in P/M Rene 95 under isothermal forging conditions. Materials Science and Engineering A, 429(1–2), 295–303.

Koksal F., "Al-Cu-SiC ve Al-Cu-B4C Kompozitlerin Sıcak Presleme Yöntemi İle Üretimi ve Aşıma Özelliklerinin Araştırılması" (YL), SDU FBE, Makina Mühendisliği, 2004.

Uzun M.B., "Alüminyum Alaşımlarının Sürtünme Kaynağı ile Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması"( YL), SDU FBE, Makina Mühendisliği 2007

Ozden M.A., Demiryolu Raylarının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi (YL), SDU FBE

Makina Mühendisliği, 2011.

Kayfeci M. Metal Hidrür Reaktör Tasarım Parametrelerinin Hidrojen Depolama Özelliklerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi, (D), SDU FBE Makina Mühendisliği, 2011.

Aydemir E.,Kusurlu Ürünler İçeren Ekonomik Üretim Miktarı Modelinin Gri Sistem Teorisi Yaklaşımıyla Geliştirilmesi: Endüstriyel Bir Araştırma (D), SDU FBE, Makina Mühendisliği, 2013.

Ucun i, Mikro Frezeleme İşleminde Kaplamanın İşleme Performansı ve Takım Dinamiği Üzerindeki Etkisinin Araştırılması (D), SDU FBE, Makine Mühendisliği, 2013.

Yılmaz H, Üç Fazlı Elyaf Tabakalı Karma Kompozit Yapının Balistik Özelliklerin İncelenmesi, Doktora Tezi (D), SDU FBE, Makine Mühendisliği, 2012.

Güneş C.,Güneş Paneli Sistemlerinin Tasarımı (YL) Tezi, GTU FBEMakina Mühendisliği, 2019.

Gündoğdu F, Alüminyum Ekstrüzyon Kalıp Tasarımı Ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi (YL), GTU FBE Makina Mühendisliği, 2019.

Ayaş H, Doğal Ortamın, UV Işınının, Termal Çevrimlerin Ve Suyun Bileşik Etkisi Altında Akrilonitril
Bütadien Stiren Polimerinin Mekanik Özellikleri (YL) GTU FBE Makina Mühendisliği, 2020.

Ünal I, MPI Medikal Görüntüleme Tekniği İçin Bobin Tasarımı Ve Mikrokanallardaki Akışın Görüntülenmesi (YL) GTU FBE Makina Mühendisliği, 2019.

Tutay V, LCD Kabinlerde Oluşan Yüksek Sıcaklıkların Minimize Edilmesi Ve Uygun Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi (YL), GTU FBEMakina Mühendisliği,  2018.

Kılıç Y, Elektrikli Arabalar İçin Geliştirilen Bir Lityum İyon Batarya Paketinin Isıl Yönetimi Ve Optimizasyonu (YL) GTU FBE Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, 2020.

Sarıtaş U S, Emniyet Kemeri Konektörünün Farklı Dinamik Yüklemeler Altında Yorulma Davranışlarının Deneysel İncelenmesi (YL), GTU FBE Makina Mühendisliği, 2021.

  • Doktora: SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği, 1998
  • Yüksek lisans: SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği, 1994
  • Lisans: İTÜ Makina Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,1988