Karakterizasyon Analiz Laboratuvarı-1

Karakterizasyon Analiz Laboratuvarı-1

KARAKTERİZASYON ANALİZ LABORATUVARI-1
İlgili Bölüm ALÜMİNYUM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Laboratuvar Sorumlusu Prof. Dr. Metin USTA ustam@gtu.edu.tr
Laboratuvar Ekip Üyeleri Öğr. Gör. Ömer Faruk DENİZ odeniz@gtu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Salim Levent AKTUĞ saktug@gtu.edu.tr
Arş. Gör. Berke GÜLTEKİN berkegultekin@gtu.edu.tr
İletişim Bilgileri 0 262 605 27 02 Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, H2 Blok – No:143
Genel Bilgi Malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile karakterizasyonu
Yapılan Uygulamalar
 • Optik Emisyon Spektroskopi ölçümleri
 • Derinlemesine Kimyasal Kompozisyon Tayini
 • Kütlesel haldeki bir malzemenin (metaller, metal alaşımları, seramikler, camlar, polimer kaplamaları ve yarı iletkenler) yüzeyinde ve ara yüzeyindeki kimyasal kompozisyonun belirlenmesi
 • Nano ve Mikro Boyutta Yüzey Topografi ölçümleri
 • 2 boyutta çizgisel yüzey pürüzlülüğü ölçümleri
 • 3 boyutta ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçümleri ve yüzey haritasını çıkartılması
 • İnce filmlerin kalınlığını, derinliğini ve gerilimlerini ölçülmesi
 • Aşınma, çizik testi ve GDOES izlerinin derinliklerinin alan ve hacim gibi hesaplarını yapılması
 •  Kaplamanın Yapışma Mukavemeti ölçümleri; Kaplanmış malzemelerin ve sinterlenmiş seramik malzemelerin yapışma mukavemetinin ölçülmesi
 • Malzemelerin aşınma deneylerinin yapılması, numunenin ortalama sürtünme katsayısı, aşınma oranı ve kullanılan bilyenin aşınma oranının tespit edilmesi
 • Metalik ya da Metalik olmayan kaplamaların kalınlık analizi; Metallerin yüzeylerindeki metalik veya seramik bazlı kaplama kalınlıklarının ölçülmesi, Ortalama kalınlık, standart sapma, minimum ve maksimum kalınlık değerlerinin elde edilmesi
 • DSC Termal Analiz ile malzemenin katı-katı ve katı-sıvı ısı değişiminin ölçülmesi
 • DSC Termal Analiz ile yapıda görülebilecek camsı geçiş sıcaklığı, kristalleşme, faz dönüşümü, erime, oksitlenme kararlılığı aralığı, yeniden kristalleşme sıcaklığı, ısı sığası, ısı kapasitesi vb. özelliklerin saptanması
Cihaz Listesi
 • Tribometre – Aşınma Cihazı (CSM / Anton Paar Tribometer)
 • Çizik Testi – Mekanik Test Cihazı (Nanovea Scratch)
 • Profilometre (Veeco DEKTAK 8)
 • Diferansiyel Tarama Kalorimetre (Netzsch DSC 404 C)
 • Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy  (Horiba Jobin Yvon GD Profiler- GDOES)
 • Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı (Fischer Dualscope)
Gerçekleştirilen Projeler
 • TÜBİTAK, 113M162, (01.10.2013 – 01.10.2015) “Plazma Elektrolitik Oksidasyon (PEO) Yöntemiyle Ticari Saflıkta Zirkonyum Yüzeyine Tek Aşamalı Doğrudan Hidroksiapatit Bazlı Biyoseramik Fazların Kaplanması” 147.400 TL
 • TÜBİTAK, 113M134, (15.09.2013 – 15.09.2015) “AZ91 Mg Alaşımlarının Korozyon ve Aşınma Dayanımını Artırmak için Geçiş Metali Nitrür Kaplamaların İncelenmesi” 233.760 TL
 • GTÜ, BAP-2015-A35, (01.05.2015 – 01.05.2017) “Plazma Elektrolitik Oksidasyon Yöntemi ile Yüzeyi Oksitlenen Alüminyum Köpük Malzemeye Alüminyumun İnfiltrasyonu ile Kompozit Malzeme Üretimi” 20.610 TL
 • TÜBİTAK, 107M476, (2008-2010) “Hafif Metallerin (Al, Mg, Ti ve Alaşımlarının) Mikroark Oksidasyon Yöntemiyle Aşınma ve Korozyona Dayanıklı Oksit Kaplanması”, 146.000 TL
 • TÜBİTAK, 105M184, (2006-2008) “Metallerin Elektrolitik Plasma Yüzey Kaplama Yöntemiyle Modifikasyonu ve Sertleştirilmesi”, 216.400 TL

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum