gtu_logo

Tez Savunma Sınavı Görselinin Gönderilmesi ve Video Tez Tanıtımının Gerçekleştirilmesi

 

Tüm doktora tezlerinde / Yüksek lisans tezleri için de isteğe bağlı veya gerekli görülmesi halinde, tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler;

- Tez savunması sonunda jürilerle çekilen resmini enstitüye göndermelidir, (fbe@gtu.edu.tr)

- Video Tez çekimi için randevu alarak ciltli tez tesliminden önce tez tanıtım video çekimini yaptırmalıdır. (randevu için Mehmet Çağatay AKTÜRK Tel: 0 (262) 605 11 33)

Video Tez konuşmacı: Tez çalışmasını yapan öğrenci konuşacak, tez danışmanı da kısmen katkı verebilir.

Video Tez çekim ortamı: Öğrencinin bölümündeki laboratuvar veya çalışma ortamında seçilebilir. Üniversiteyi temsil eden bir mekanda veya muhtelif bir çalışma ortamında da çekim yapılabilir. Slayt kullanılması gerekmemektedir, ancak çalışmayı temsil eden materyal/malzemeler tanıtılabilir.

Video Tez önerilen içerik: (yaklaşık 5 dak.)

- 30 san.: Tezin adı, danışmanı ve varsa destekleyen kurum/kuruluş

- 2 dak. : Tezin amacı, bilime/endüstrüye katkısı, öne çıkan/vurgu yapılacak bulgu ve sonuçlar, varsa kabul edilmiş yayınlar, patent başvurusu vb.

- 2 dak. : Tezin metodolojisi, içeriği ve yapılanların özetlenmesi

- 30 san.: Öneriler ve ileride yapılabilecek çalışmalar

 

FBE Video Tez örnekleri için YouTube sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.