Gıda Teknolojileri Laboratuvarı I-II

Laboratuvar İsmi

Gıda Teknolojileri Laboratuvarı I - II

Laboratuvar Sorumlusu

Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR

ozdemirm@gtu.edu.tr

İlgili Bölüm

 Kimya Mühendisliği Bölümü – Gıda Teknolojileri Anabilimdalı

Telefon

 (262) 605 21 34-35

Adres

Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul Cad., 41400, Gebze, Kocaeli, Türkiye.

Laboratuvar Çalışanları

Ögr. Gör. KEMERLİ KALBARAN

tkemerli@gtu.edu.tr

Arş. Gör Meral YILDIRIM YALÇIN

meral.yildirim@gtu.edu.tr

Arş. Gör. Özlem AKTÜRK GÜMÜŞAY

o.akturk@gtu.edu.tr

Arş. Gör. Seray PEHLİVAN

spehlivan@gtu.edu.tr

Arş. Gör. Veranur GÜNGÖR

v.gungor2020@gtu.edu.tr

Genel Bilgi

Gıda teknolojileri laboratuvarlarında yeni gıda işleme ve muhafaza yöntemlerinin geliştirmesine, kaliteli ve güvenli gıda üretim metotlarının tasarlamasına, katma değerli gıda ürünlerinin üretilmesine, gıdaların değerlendirilmesine ve gıda kaynaklarının korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.

Yapılan Uygulamalar

 • Ambalaj içi gaz ölçüm analiz cihazı ile tepe boşluğu gaz kompozisyonu analizi
 • Diferansiyel taramalı kalorimetri (DSC) cihazı ile malzemelerin erime sıcaklıklarının tespiti
 • Gaz kromotografisi (GC) ile uçucu bileşiklerin kalitatif ve kantitatif tayini
 • Isıl iletkenlik cihazı ile malzemelerin ısıl iletkenlik katsayılarının belirlenmesi
 • Renk ölçüm cihazı ile gıda maddelerinde renk ölçümü
 • Reometre ile gıdaların ve polimerlerin reolojik özelliklerinin belirlenmesi
 • Soğuk sıkma, kavurma ve ekstrüzyon uygulamaları
 • Tekstür cihazı ile gıdaların sertlik, kırılganlık, yapışkanlık, gevreklik, dağılabilirlik özelliklerinin ölçümü
 • Ultrases cihazı ve banyosu ile sentez, ekstraksiyon, homojenizasyon
 • Yakın kızılötesi spektroskopisi (NIRS) ile polimerik, organik ve inorganik malzemelerin analizi
         

Cihazların listesi

 • Akışkan Yataklı Kahve Kavurma Makinesi - Toper Optical Roaster Optic 1)
 • Ambalaj İçi O2/CO2 Analizi - PBI Dansensor CheckMate II
 • Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) - Perkin Elmer Jade DSC
 • Ekstrüder - Aysa Makine
 • Gaz Kromotografisi (GC) - Agilent 6890N
 • Isıl İletkenlik Ölçüm Cihazı - Hukseflux TP08
 • pH Ölçüm Cihazı - Mettler Toledo SevenEasy
 • Renk Ölçüm Cihazı - Konica Minolta Chroma Meter CR-400
 • Reometre - Brookfield Rheometer R/S Plus SST
 • Soğuk Sıkma Cihazı - Köprülü Makine KYP 45
 • Tekstür Analiz Cihazı - Lloyd Materials Testing TA1
 • Ultrases Cihazı - Bandelin HD 2200
 • Ultrasonik Su Banyosu - Bandelin Sonorex RK 31 H
 • Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (NIRS) - Bruker

Üretilen Projeler

 • GTÜ, BAP, (2016-devam etmekte), Farklı Pişirme Yöntemlerinin Sebzelerin Fiziksel ve Besinsel Özellikleri Üzerine Etkileri, 8.207,79 TL.
 • GTÜ, BAP, (2015-2016), Antimikrobiyal Özelliğe Sahip Biyobozunur Polimerlerin Sentezi ve Escherichia coli Bakterisine Karşı Aktivitesinin İncelenmesi, 10.941 TL.
 • GYTE, BAP, (2013-2015), Mercimek Tanesinin Ekstrüder ile Pişirilmesi, 7.550 TL.
 • GYTE, BAP, (2011-2013), Kontrollü Salınım Yapabilen Nanokompozit Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 7.075 TL.
 • GYTE, BAP, (2011-2013), Peynir Altı Suyundan Proteinlerin Ayrıştırılması ve Analizi, 7.075 TL.
 • Tübitak, ARDEB 1001, (2008-2011), Nanoteknoloji ile Bariyer Film Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi, 163.180 TL.
 • GYTE, BAP, (2006-2007), Mikroperfore Polipropilen Filmlerin Oksijen Geçirgenliklerinin Belirlenmesi ve Matematiksel Modeller İle Tahmin Edilmesi, 7.725 TL.
 • DPT, (2003-2005), Önemli Türk İhraç Ürünleri İçin Metil Bromüre Alternatif Dekontaminasyon Yöntemlerinin Geliştirilmesi, 86.000 TL.
 •  GYTE, BAP, (2003-2004), Önemli Türk İhraç Ürünümüz Antep Fıstığında Mikrobiyal Yükün Sıfırlanmasında Metil Bromüre Alternatif Yöntemlerin Uygulanması, 19.650 TL.
 • GYTE, BAP, (2000-2002), Peynir Altı Suyundan Elde Edilen Proteinler ile İmal Edilmiş Antimikrobiyal Madde Salan Film ve Kaplamalar, 5.432 TL.

 

v.gungor2020@gtu.edu.tr
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum