gtu_logo

Star Bursiyer Duyurusu


“Caddelerden Kaynaklanan Yüzeysel Akışta PAH Yükünün Azaltılması İçin Döngüsel Bir Filtre Sistemi Geliştirilmesi ve Sürdürebilirlik Analizi” isimli TÜBİTAK 2519 COST Çalışma Grubu Destek Programı projesi için 1 adet STAR Bursiyeri aranmaktadır.

Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya, Şehir Bölge Planlama, veya Mimarlık bölümlerinden öğrencilerin başvurularına açıktır

Başvuru için TÜBİTAK Star  Burs Programı internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru için tıklayınız.
 

-----------------------------------------

 

"Elektrooksidasyon Prosesi İçin Farklı Dalga Tiplerinde Alternatif Akım Uygulandığı Karışık Metal Oksit Elektrotların Geliştirilmesinde Nadir Toprak Elementlerinin Etkisinin Araştırılması" isimli TÜBİTAK 1001 projesi için 1 adet Star bursiyeri istenmektedir. Çevre mühendisliği, Kimya mühendisliği, Malzeme mühendisliği, Kimya ve Fizik bölümlerinden gelen başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru için Tübitak Star başvuru sayfasını ziyaret ediniz. https://star.tubitak.gov.tr/

 

İletişim: Prof. Dr. Abdurrahman AKYOL

                  Arş. Gör. Dilara ÖZTÜRK