gtu_logo

Harita Müh. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Lab. Bursiyer İlanı

 

Gebze Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde yürütülecek olan 122R021 no’lu ve “Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Büyük Coğrafi Veri Yönetiminde Makine Öğrenmesi Tekniklerini Kullanarak Akıllı Şehir Uygulamalarının Geliştirilmesi: Taşınmaz Yönetimi Örneği” konu başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencileri desteklenecektir.

 

Bursiyer tipi ve önerilen tez çalışma alanı:

Yüksek Lisans ÖğrencisiÇalışmayan (12 ay x 1 kişi)

-Harita Müh. Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Programı veya Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Akıllı Şehir ve Ulaşım Teknolojileri Programı yüksek lisans öğrencileri başvurabilir.

Çalışma Konuları;

-Taşınmaz Yönetimi veri modeline uygun olarak verilerin veritabanında kullanılır hale getirilmesi ve veri ön işlemi, taşınmaz değeri eğitim-test verisinin düzenlenmesi ve kümeleme analizleri

- Makine öğrenmesi ile toplu taşınmaz değerleme uygulamaları ve zamansal analizler

 

Lisans Öğrencisi (12 ay x 3 kişi)

- GTÜ Bilgisayar Müh, Endüstri Müh., Uçak Mühendisliği ve Harita Müh. lisans öğrencileri başvurabilir.

Çalışma konuları;

- Taşınmaz yönetimi uygulamaları için büyük coğrafi veri setlerinin üretilmesi ve veri madenciliği,

- Makine öğrenmesi ile yerel ölçekte değişen kriter etki varyasyonlarını ve diğer kullanılabilir makine öğrenmesi araçlarının kullanımı için Phyton ve R açık kaynak araçların kullanımı,

- Proje çıktıların web uygulaması ve gösterge panelleri ile sunulması

 

Lisans STAR Bursiyeri ( 6 ay x 1 kişi) (Başvuru adresi: https://star.tubitak.gov.tr/)

-Bilgisayar Müh., Endüstri Müh., Elektronik Müh. ve Harita Müh. öğrencileri başvurabilir.

Çalışma konuları;

- Makine öğrenmesi araçlarının kullanımı için Phyton ve R açık kaynak araçların kullanımı, Taşınmaz yönetimi uygulamaları için büyük coğrafi veri setlerinin üretilmesi ve veri madenciliği çalışmaları yapılacaktır.

 

İlgilenen adaylar, aşağıda verilen e-posta adreslerine, niyet mektubu ile başvuracağı bursiyer tipi, özgeçmişi ve transkriplerinı gönderebilir. Ayrıca görüşme için size bilgilendirme yapılacaktır.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 06 Mayıs 2024

 

İletişim Bilgisi:

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Proje Yürütücüsü

aydinoglu@gtu.edu.tr

 

Arş. Gör. Süleyman ŞİŞMAN

GTÜ Harita Mühendisliği Bölümü

ssisman@gtu.edu.tr