gtu_logo

TÜBİTAK 1004 Programı - Yüksek Teknoloji Platformları Yeşil Dönüşüm Çağrısı

TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) kapsamında "Yüksek Teknoloji Platformları – Yeşil Dönüşüm Çağrısı" 26 Şubat 2024 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrı kapsamında; Ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliği ile mücadele ve uyum ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil büyümeye hizmet eden Ar-Ge ve yenilik konularında yüksek teknoloji platformlarının kurulması amaçlanmaktadır.

17 Mayıs 2024 tarihinde kapanması öngörülen çağrıda; "Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Girişim Şirketlerinin" platforma dâhil edilmesi teşvik edilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan bilgilendirme metni aşağıda yer almaktadır:

Yüksek Teknoloji Platformları – Yeşil Dönüşüm Çağrısı Bilgilendirme Metni

1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Girişim Şirketlerinin platformlara dâhil edilmesi teşvik edilmektedir.

“Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm Çağrısı” kapsamında oluşturulacak yüksek teknoloji platformuna en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi şartı dışında olmak kaydıyla erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin eklenmesi durumunda:

Erken Aşama Teknoloji Tabanlı Girişim Şirketleri* Türkiye’de yerleşik ve aşağıda yer alan her iki koşulu da sağlayan KOBİ ölçeğindeki şirketlerdir:

a) Kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış veya proje desteğinin devam ediyor olması

b) Kuruluş tarihi üzerinden en fazla 10 takvim yılı geçmiş olması

*Platformda yer alan araştırmacıların ya da bunların birinci derece akrabalarının yönetim organlarında ücretli ya da ücretsiz görev aldığı veya pay sahibi olduğu şirketler bu kapsamda değerlendirilmez.