gtu_logo

2024 Yılı Araştırma Üniversitesi Destek Programı Projesi Çağrısı

Başvuru Tarihleri: 02 Aralık 2023– 13 Aralık 2023

 

 Araştırma Üniversitesi Eşleşme Alanı

Alt alan

Elektronik

MEMS/NEMS/MOEMS

Kimya

İnorganik Kimya, Organik Kimya, Proses Kimyası ve Teknolojisi

Otomotiv

Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri

Biyoinformatik

 

İşletme

 

Çevre Bilimleri ve İklim Değişikliği

 

Siber Güvenlik

 

 

2024 yılı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Araştırma Üniversitesi olmamız nedeniyle yukarıda yazılı alanlarda Araştırma Üniversitesi Destek Programı kapsamında, 02.12.2023-13.12.2023 tarihleri arasında proje başvuruları alınacaktır. Bu çağrının temel amacı, ülkemiz ekonomisi üzerinde olumlu etkisi olacağı düşünülen projelerin desteklenmesidir.

Araştırma Üniversitesi Destek Programı Projesi (ADEP GTÜ 113); Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinlerarası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren, Ülkemizin Ekonomik Gelişimine Katkı sağlaması muhtemel olan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı aracılığıyla YÖK tarafından Kurumumuza tahsis edilerek, yukarıda yazılı eşleştirme alanlarında hazırlayacağı projelerdir.

Projelerde; akademisyenimizin tek başına proje başvurusu yapmasından ziyade,

- Üniversite-Sanayi işbirliği içermesi,

- Araştırma üniversiteleri eşleşme listesinde belirtilen üniversiteleri ile birlikte yazılması,

- Üniversitemiz eşleşme alanındaki farklı bölümlerin koordineli çalışması,

- Üniversitemiz eşleşme alanındaki bölüm akademisyenlerinin bir araya gelmesi beklenmektedir.

 

Bu projelerde en fazla 2 lisansüstü bursiyeri görev alır.

Proje bütçesi toplam üst limiti 1.750.000,00 TL’dir.

Proje süresi uzatmalar dâhil 36 ay ile sınırlıdır.

13 Aralık 2023 tarihi 23.59’a kadar Proje Başvurularınızın BAP sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Proje Yürütücüsü, bap.gtu.edu.tr adresinden GTÜ kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak başvurusunu sisteme yüklemesi gerekmektedir.

- Projeler Gebze Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi

Proje Başvuru Formu güncellenmiştir. 2024 başvurusu için revize edilen FR-690 nolu formun kullanılması gerekmektedir.