gtu_logo

GTÜ Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Oranı Duyurusu

GTÜ Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Oranı Duyurusu

 

TÜBİTAK-ARDEB ve TÜSEB projeleri kapsamında imzalanan Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü’nde, GTÜ hak sahipliği yüzdesinin belirlenmesi hususu, 11.07.2023 tarih ve 2023/09 Nolu BAP Komisyonu Toplantısında görüşülmüş olup, proje türüne bağlı olarak (temel bilimsel araştırma, sanayi iş birliği, firma ortaklarının bulunması v.b.) GTÜ hak sahipliği oranının %5-10’dan az olmamak koşuluyla ilgili oranların proje yürütücüsü tarafından belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Saygılarımla

 

Prof.Dr.Işıl KURNAZ

Rektör Yardımcısı

 

Detaylı açıklama aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

 

********************************************************************************************************************

Proje başvurularında, proje kabul edildikten sonra imzalanması gereken “Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü” bulunmaktadır.  Bahse konu protokolün 6. Maddesindeki “Fikri Ürün Hak Sahipliği Beyan ve İmza Tablosu”nda projenin yürütüleceği kurum ile proje ekibi arasında hak sahipliği oranlarının belirlenmesi gerekmektedir. Protokolde bahsi geçen “fikri ürün hak sahipliği” ifadesi;  patent (faydalı model/endüstriyel tasarım vb.) başvurularında “başvuru sahipliği” anlamına gelmektedir. 

Bir patent başvurusunda iki türlü sahiplik bulunmaktadır:

1) Buluş sahipliği: Buluş sahibi, buluşu gerçekleştiren gerçek kişilerdir.

2) Başvuru sahipliği: Başvuru sahibi;  patent başvurusunun yapılması, sürecin takibi, ilgili masrafların ödenmesi, yurtdışı ülke girişleri, ticarileşme sözleşmeleri gibi konularda imzaya yetkili ve sorumluluk sahibidir.  Başvuru sahibi, gerçek kişi olabileceği gibi bir kurum/kuruluş olabilir.

Proje Ekibi ve GTÜ hak sahipliği oranları Üniversitemiz tarafından değerlendirilmiş ve GTÜ hak sahipliği oranının %10’dan az olmamak koşulu ile hak sahipliği oranlarının proje yürütücüsü tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.  

Örnek üzerinden süreci detaylandırmak gerekirse, GTÜ hak sahipliğinin %10, proje ekibi hak sahipliğinin %90 olduğunu varsayalım. Bu durumda patent başvurusu yapılırken başvuru sahibi %10 GTÜ, %90 proje ekibindeki kişiler olacaktır. Dolayısıyla oluşacak masrafların başvuru sahipliği oranında (%10 GTÜ ve %90 proje ekibi tarafından) karşılanması gerekmektedir. İlaveten yurt dışı ülke girişlerinde/ticarileşme sözleşmelerinde tüm başvuru sahiplerinin imzalaması gereken evraklar bulunmaktadır.  

Bir gelir elde edilmesi durumunda, net gelirin paylaşımı başvuru sahipliği oranında yani %10 GTÜ, %90 proje ekibi şeklinde gerçekleştirilecektir. 

NOT: Protokolde bahsi geçen “Fikri Ürün”;  patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, yeni bitki ve hayvan türleri ve bunların ıslah yöntemleri, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları ile Fikri Mülkiyet Haklarının konusunu oluşturabilecek nitelikteki her türlü fikri yaratımı ifade etmektedir. Makale, bildiri, kitap vb. çıktılar, protokol kapsamında “fikri ürün” olmayıp, eser niteliğindedir.