gtu_logo

Misafir ve Doktora Sonrası Araştırmacılar

Değerli Akademisyenlerimiz,

 

TUBİTAK 1001 Proje başvurusu yapmak isteyen ancak GTÜ kurum çalışanı olmayan emekli öğretim üyeleri ve doktora sonrası araştırmacılar, bağlı bulundukları Fakülte/Enstitü’ den projede görev alabileceklerine dair onay alarak, BAP Koordinatörlüğü’ne bilgi vermeleri şartıyla GTÜ adresi ile başvuru yapabilirler.

 

Bu durumda;

(a) Emekli öğretim üyelerinin başvurularında, projenin yürütüleceği akademik birim amirinin,

(b) Kurum çalışanı olmayan doktora sonrası araştırmacıların başvurularında ise çalışmanın beraber yürütüleceği danışman öğretim üyesinin başvurulan projede Harcama Yetkilisi olmayı kabul ettiğine dair beyanının da BAP Koordinatörlüğü aracılığı ile araştırmadan sorumlu Rektör Yardımcılığına iletilmesi gerekmektedir.

 

İlgili form, (FR-0698 TÜBİTAK Emekli Öğretim Üyesi / Doktora Sonrası Proje Başvurusu Beyan Formu) Kalite Yönetim Sistemi / Doküman Yönetimi / Formlar sayfasındadır.

 

(Ayrıca bkz. YÖ-0069 Misafir ve Doktora Sonrası Araştırmacı Yönergesi )

 

GTÜ Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcılığı – BAP Koordinatörlüğü

 

--------------------------------------------------