gtu_logo

Ranking Sistemleri, İtibar Yönetimi Toplantısı Gerçekleştirildi

19.09.2023

Üniversitemizin uluslararasılaşma çalışmalarının bir parçası olan derecelendirme çalışmaları kapsamında itibar yönetiminin önemi ve iyileştirmelere yönelik bir toplantı düzenlendi.

 

GTÜ Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Ar-Ge’den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kurnaz, Dekanlar, Bölüm Başkanları ve Yardımcıları, Enstitü Müdürleri, Danışman Harun Elkıran ve ekibi, Derecelendirme Komisyonu Üyeleri ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Üyeleri katıldı.

 

Toplantı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kurnaz’ın açılış konuşması ile başladı. Kurnaz, üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğünün önemini vurgulayarak söz konusu görünürlüğün arttırılmasının ekip işi olduğunu hatırlattı. Uluslararası alanda gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin bir uzantısı olan uluslararası itibarın iyileştirilmesinin yapılan tüm çalışmaları etkilediğini anlatan Kurnaz, aynı farkındalıkla çalışmalara destek sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

 

Ardından Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Melek Özkan, Sürdürülebilirlik Komisyonu Üyelerini tanıtarak başladığı konuşmasında koordinatörlüğün varlık nedeni ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yıl boyunca yapılan tüm faaliyetlere sürdürülebilirlik bilincinin eşlik etmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, “Yeni bir uygulama ile lisansüstü öğrencilerden tezinin sürdürülebilirlik ile ilişkisini açıklaması istenebilir, SDG (Sustainable Development Goals)’lerden hangisi ile ilişkili? Projelerde ve yayınlarda bu durumu önemsiyoruz, eğitim kapsamında da aynı farkındalıkla yaklaşabiliriz” dedi.

 

Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü’nün faaliyetleri hakkında bilgilendirici sunumdan sonra Derecelendirme komisyonu Başkanı Prof. Dr. Didem Gözüpek Derecelendirme Komisyonu Üyelerini tanıtarak başladığı konuşmasında, mevcut durumda derecelendirme ekibinin çalışmaları ve derecelendirmelerin üniversiteler için ne ifade ettiği hakkında kısa bir bilgi verdi ve detayları aktarması için sözü Danışman Harun Elkıran’a bıraktı.

 

Danışman Harun Elkıran, derecelendirme sistemlerinin hayatımızdaki yerini gündelik yaşamdan örnekler ile aktardı: “Bir yemek yiyeceğimiz zaman bile gideceğimiz yerin kaç puan aldığına bakıyoruz ve ona göre bir tercihte bulunuyoruz. Derecelendirmeler hayatın her alanında. Üniversite seçerken de artık bu derecelendirmeye bakılıyor. Öğrenci, dünya sıralamasında kendine yer bulabilmiş, ilk 100’de olan üniversitelerde okumak istiyor. Bu bize aynı zamanda birçok alanda kendiliğinden kapılar açıyor. Örneğin, uluslararası alanda iyi bir itibara sahipseniz uluslararası öğrenci hareketliliğiniz daha fazla oluyor, öğrenci sizi tercih ediyor. Uluslararası iş birliklerinde de yine aynı şekilde üniversiteler sizi tercih ediyor, sizinle çalışmak istiyor. Uluslararası itibar daha çok proje, daha çok araştırma demek. ”

 

Uluslararası itibarın iyileştirilmesine bağlı hemen her alanda kalitenin artacağına dikkat çeken Elkıran, itibar yönetiminin üniversitedeki herkesi olumlu anlamda kapsayan ve ileriye taşıyan bir güç olduğunu aktardı. Üniversitemizin mevcut durumu hakkında bilgi verirken, diğer üniversitelerin sıralamaları ile karşılaştırdı ve mevcut durumun nasıl iyileştirilebileceği konusunda bilgi verdi. Uluslararası alanda tanınırlığın artmasının bugünkü yapılan çalışmalar ile paralel ilerlemesi gerektiğini aktardı ve ekledi:” Bugün yaptığınız çalışmalar 5 yıllık süreci kapsıyor. Üniversitelerin itibar ölçümü için QS (Derecelendirme Şirketi) tarafından istenen nominasyon listelerini bu sürdürülebilir ilişkiler ile tamamlayabilirsiniz. Her birinizin vereceği bir isim bile çok önemli, bu yolla üniversitenin itibar yönetimine her biriniz birer katkısınız. Bunun öneminin farkında olmak ve bu farkındalıkla yıl içerisinde çalışmalarınızı yürüttüğünüz kişiler ile ilişkilerinizi yönetmek aynı zamanda üniversitenin itibarını yönetmenin büyük bir parçası.”

 

Son olarak Danışman Harun Elkıran, mevcut ilişkilerin sürdürülebilir olması için gerekli olan yöntemleri sıraladı ve dünyadan örneklerle üniversitelerin sıralamalarını ve en çok hangi ülkeler ile etkileşim halinde olduklarını paylaştı.

 

Danışman Harun Elkıran’ın ranking sistemlerini tanıttığı, önemini vurguladığı sunumun ardından interaktif kısımda katkı sağlamaya, sorun çözmeye yönelik beyin fırtınası gerçekleştirildi. Hocalardan gelen öneriler ve sorular eşliğinde üniversitenin uluslararası alanda iyileşmesi yönünde neler yapılabileceği, nasıl yapılacağı ve ne kadar sürede gerçekleştirilebileceği üzerinde tartışıldı. Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kurnaz, gerekli iyileştirmelere inanan, katkı sağlayan ve vakit ayıran herkese bir kez daha destekleri için teşekkürlerini ileterek toplantıyı sonlandırdı.