gtu_logo

Akademisyenlerimize MBB'den Doktora Tez Desteği

07.02.2023

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Doktora Tez Desteği Programı 2023 yılı araştırmacıları belirlendi. MBB Encümeni tarafından yapılan değerlendirme sonucu, ulusal düzeyde 363 başvuru arasından, GTÜ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. Rabia BOVKIR tarafından Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU danışmanlığında yürütülen, “Integrated Urban Data Management and Analysis Approach for Smart Sustainable Cities” başlıklı doktora tezi destek almaya hak kazandı.  

 

Söz konusu tez, akıllı şehir uygulamalarına yönelik büyük verilerin yönetilmesi ve analizi için bir metodoloji geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilir şehirler için entegre veri yönetimi ve analizi yaklaşımı ile farklı algılayıcılardan ve platformlardan gelen büyük coğrafi verilerin standartlara uygun olarak, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) altyapısına entegre yönetimi ile birim alanda yaşam kalitesi parametrelerinin belirlenmesinde modelleme yaklaşımı geliştirilmektedir. Tez sürecinde açık kaynak kodlu web gösterge panelleri ile anlık akan büyük coğrafi veri altlıklarının bütüncül olarak görselleştirilmesi ve uygulama analiz sonuçlarının etkin şekilde sunulması amaçlanmaktadır. Marmara Bölgesinde seçilen alandaki örnek uygulama ile karar vericilerin ve vatandaşların akıllı şehir uygulamalarına uyum sağlaması desteklenmektedir.

 

MBB, Türkiye’nin ilk belediyeler birliğidir. Yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi, belediyelerin ortak sorunlarına iş birliği içinde çözüm bulunması vs. konularda çalışmalar yürütmektedir. Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) ile yaşam kalitesi yüksek şehirler ve adil kentleşme için kentsel ve bölgesel politikalar geliştirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Doktora Tez Desteği programı ile yerel yönetim, akıllı şehirler, mimarlık, Marmara Bölgesi, iklim değişikliği ve yaşam kalitesi gibi alanlarda yürütülen doktora tezlerini desteklemektedir.

 

GTÜ Ailesi olarak akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Ayrıntılı bilgi için bkz:  https://marmara.gov.tr/tr/mbb-doktora-tez-destegi-programi-2023-arastirmacilari-belli-oldu