Akademisyenlerimize 2218 TÜBİTAK Desteği  

14.09.2022

Akademisyenlerimize 2218 TÜBİTAK desteği  

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) tarafından nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla verilen 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında 2022 yılı 1. dönem destek almaya hak kazanan akademik çalışmalar açıklandı. GTÜ’ den iki proje destek aldı. 

 

Destek alan akademisyenimiz ve proje bilgileri şöyle; 

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit DEMİR’in danışmanlığında, Elif TEMUR’un yürütücülüğünde "Sülfür Tabanlı Kuantum Parçacıklar ile Dekore Edilmiş ve Elektrokimyasal Olarak Sentezlenmiş Fotoanot Elektrotların QDSSC Temelli Foto-Süperkapasitör Uygulamalarında Kullanımı" isimli proje kapsamında, indirgenmiş grafen oksit (ERGO) tabanlı ikili metal oksit (MeO) fotoanot oluşturarak yüksek kapasite/gözeneklilik/tersinirlik/iletkenliğe sahip poli(3,4-) etilendioksitiyofen (PEDOT) elektrotları ile hem fotoelektriksel dönüşüm (PC) hem de enerji depolama (ES) işlevini bir arada yapan foto-kapasitörler (SC) geliştirilecektir. 

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus ZORLU’nun danışmanlığında, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde doktora programını tamamlayan Zeliha MERMER‘in yürütücü olduğu “Karboksilik Asit Grupları Taşıyan Heterohalkalı Fosfazen Ligandları Kullanarak Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı projede,  çevrenin ekolojik sağlığına yönelik en büyük tehditlerden biri olan organik boyar maddelerin gideriminde ileri oksidasyon prosesleri, iyon değişimi, kimyasal oksidasyon, ozonlama, pıhtılaşma/flokülasyon membran ayırma gibi yöntemlerin maliyetleri, kapasiteleri ve zaman zaman verim düşüklüğü gibi faktörler göz önüne alındığında, yüksek kapasitede boyar madde adsorblama özelliğine sahip yeni tip, toksik olmayan ve çevreye zarar vermeyen kararlı heterohalkalı platformlarına dayalı metal-organik kafes (MOF) yapıların ve inorganik-organik hibrit yapıların geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Ülkemizin bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla doktora sonrası araştırmacılara destek verilmesi amaçlanan BİDEB 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında yürütücüye araştırma bursunun yanında projenin yürütüleceği laboratuvara araştırma desteği, Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği ve Yurtiçi/Yurtdışı Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği verilmektedir. 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum