Akademisyenimizin Projesine TÜBİTAK Desteği

31.08.2022

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Elektronik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Serkan AKSOY’un yürütücü, Doktora Öğrencisi Osman Kurnaz’ın bursiyer olduğu “Frekans Bağımlı (Dispersif) Realistik Toprak Modeli için Zaman Uzayı Sonlu Farklar Yöntemi ile Yıldırım Analizi” isimli proje TÜBİTAK 1002 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 

Proje kapsamında deneysel olarak önerilmiş dispersif (frekans bağımlı) bir toprak modeli olan Longmire-Smith toprak modelinin, yıldırım problemlerinin Zaman Uzayı Sonlu Farklar, ZUSF (Finite Difference Time Domain, FDTD) yöntemi ile çözümünde direkt hesaba katılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Buna göre öncelikle Longmire-Smith toprak modeli çok kutuplu bir Debye modeli şeklinde tanımlanmaya çalışılacaktır. Daha sonra bu çok kutuplu Debye modeli, İteratif Konvolüsyon, İK (Recursive Convolution, RC) tekniği kapsamında ZUSF yöntemi ile ilişkilendirilecektir. Böylece temelde ikili eksponansiyel kaynaklar şeklinde modellenen yıldırım akımının dispersif kayıplı toprak boyunca indüklediği gerilimler (Maxwell denklemleri iki boyutta ve silindirik koordinatlarda İK-ZUSF yöntemi ile nümerik olarak çözülerek) 500 m, 5 km ve 50 km menzillerde hesaplanacaktır. Böylece dispersif (frekans bağımlı) topraklarda yıldırım akımları nedeni ile indüklenen gerilimlerin daha doğru hesaplanması mümkün olabilecektir. Literatürdeki bazı deneysel çalışmalar kapsamında toprağın dispersif modellenmemesi (sadece kayıplı modellenmesi) durumunda, indüklenen gerilimlerde % 61,77'ye varan farklar olduğuna vurgu yapılmaktadır. 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum