Araştırmacılarımıza TÜBİTAK Desteği

24.12.2021

Araştırmacılarımıza TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında GTÜ' den önerilen projeler içinden 7 araştırma projesi bilimsel olarak desteklenmeye hak kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2021 yılı 2. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na GTÜ' den önerilen projelerden 7’si destek almaya hak kazandı.

Projelerin değerlendirilmesinde, proje yürütücüsünün daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde ettiği çıktı performansı, TÜBİTAK çağrı planlamasında yer alan öncelikli alan konularıyla uyum ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS)’ndeki artış, Yeşil Mutabakata Uyum kapsamındaki öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile doğrudan ilişkili projeler, Ufuk 2020 Programı kapsamında, doğrudan Avrupa Komisyonu hibeleriyle desteklenen programlara sunulan projelerde, ilgili kurum/kuruluş adına proje yürütücüsü olmak, Çok Disiplinli / Disiplinler arası Projeler,  Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Üniversite İşbirliği, Proje önerisi kapsamında oluşturulmuş olan Üniversite-Sanayi İşbirliği gibi belirtilen kriterler dikkate alındı.

AKADEMİSYEN VE PROJESİ

Bilimsel değerlendirme süreci tamamlanarak açıklanan sonuçlara göre bu kapsamda destek alan GTÜ akademisyen ve projeleri şöyle;

GTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL   yürütücülüğünde “Elektrooksidasyon Prosesi İçin Farklı Dalga Tiplerinde Alternatif Akım Uygulandığı Karışık Metal Oksit Elektrotların Geliştirilmesinde Nadir Toprak Elementlerinin Etkisinin Araştırılması” başlıklı proje.  

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Özbey ÜNAL’ın yürütücülüğünde “Bütüncül Bir Arıtma Yaklaşımıyla Sızıntı Sularından Katma Değeri Yüksek Biyopolimer ve Biyokompozit Eldesi ve Sürdürülebilir Arıtım Teknolojisinin Geliştirilmesi” başlıklı proje.

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem BALÇIK “Üre Içeren Atıksulardan Enzimatik Polihipe Reaktör ile Amonyum Sülfat/Amonyum Hidroksit Eldesi ve Tarımda Kullanımı” başlıklı proje.

 

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif OKUTAN yürütücülüğünde “Kemo-Fotodinamik Dual Terapi İçin Akıllı Nanoplatformların Geliştirilmesi” başlıklı proje.

 

GTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ziya PAKÖZ yürütücülüğünde “Covid-19 Salgını Sonrası Uzaktan Çalışmaya Adaptasyonların Seyahat Davranışlarına ve Konut Yer Seçimine Gerçekleşmiş ve Beklenen Etkilerinin Araştırılması: İstanbul-Kocaeli-Tekirdağ KentBölgesi Örneği” başlıklı proje.

 

GTÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz KUCUR yürütücülüğünde “5G+ İçin Çok Kullanıcılı Çok Antenli Eşzamanlı Telsiz Bilgi ve Güç İletimli Haberleşme Sistemleri” başlıklı proje.

 

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sinan KAZAN yürütücülüğünde “Nöromorfik Hesaplama Sistemleri İçin Çapraz Çubuk Mimarisinde Memristör Dizinlerinin Tasarlanması ve Üretim” başlıklı proje.

GTÜ Ailesi olarak akademisyenlerimize başarılarının devamını diliyoruz.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum