Akademisyenlerimizin Projeleri TÜBİTAK’tan Destek Aldı

17.09.2021

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 2021 yılı 1. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan projeler değerlendirilerek, desteklenmeye hak kazananlar açıklandı. Bu kapsamda GTÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN, GTÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Tümer KABADAYI, GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Saime Çiğdem YORULMAZ ve GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İŞCİ’ nin projeleri destek almaya hak kazandılar.

GTÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN’ in danışmanlığında yürütülecek olan "İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Füzyonu İle Dijital Tarım Uygulamaları: Misir (Zea Mays) Gelişimi İzlenmesi" başlıklı 1001 ARDEB Projesinde; Günümüzde birçok alanda olduğu gibi tarım alanında da dijitalleşme ve gelişmiş teknolojik araçların kullanımı gittikçe yaygınlaşmaktadır. Uzaktan algılama, yapay zeka ve veri işleme gibi ileri teknolojilerin entegrasyonu, tarım alanlarında daha etkin ve verimli çalışmalara olanak sağlamaktadır. Bu proje ile de ülkemiz tarımında ekonomik olarak önemli bir değere sahip mısır bitkisinin gelişiminin modern İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojileri ve yapay zeka yöntemlerinin kullanımı ile hassas bir şekilde izlenmesi ve farklı mısır türlerinin değişik büyüme evrelerinde otomatik olarak tespiti ve haritalanması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, mısırın fenolojik gelişim evrelerini, bu evrelerdeki spektral imzaları ve bunun farklı mısır genotiplerinin üzerindeki etkisini araştırmak olan bu proje mısır ıslah ve yetiştiriciliği konularında fenotipleme hususunda ve ıslah sürecinde seleksiyonun hızlı ve etkili bir şekilde yapılabilmesine de imkan verebilecektir.

GTÜ İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Tümer KABADAYI danışmanlığında yürütülecek olan “Bireysel Geri Dönüşüm Davranışı Önündeki Engellerin Belirlenmesi" başlıklı 1001 ARDEB Projesinde; ülkemizdeki atık miktarının nüfus ve tüketim alışkanlıklarının etkisiyle hızla artması bu atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye, çevreye ve doğal kaynaklara olumsuz etkisinin azaltılmasını önemli bir hedef haline getirmiştir. Geri dönüşüm sistemlerinin verimliliğini artırmak için atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sistemine dahil edilmesi gereklidir. Kaynağında ayrıştırma olmadığında geri dönüştürülebilir atıklar organik ve diğer zararlı atıklarla karışmakta ve geri dönüşüm sistemlerinin verimliliği düşmektedir. Bu noktada belediye atıklarının büyük kısmını üreten tüketicilerin bireysel gayretleriyle sürece dahil olması gerekmektedir. Ülkemizde çevrenin korunmasına yönelik ulusal planlamalarda toplumda bireysel geri dönüşümün gerekliliğine dair farkındalığın ve bilgi düzeyinin artırılması önemle vurgulanmaktadır. Bir süredir devam eden çabalara rağmen bireysel geri dönüşüm oranları halen düşük seviyelerdedir. Prof. Dr. Ebru Tümer KABADAYI’nın yürütücülüğündeki projede Türk tüketicilerinin geri dönüşüm davranışlarının artırılmasına yönelik uygulamalara destek olmak amacı güdülmektedir. Bu kapsamda, bireysel geri dönüşüm gayretlerini sınırlandıran farklı türdeki engellerin keşfedilmesi, bu engellerin ölçümlenmesi ve hangi engellerin sınırlandırıcı etkisinin daha güçlü olduğunun test edilmesi hedeflenmektedir. Bu temel hedefler doğrultusunda karma bir araştırma tasarımı ile geniş bir örneklem kitlesi üzerinde yürütülecek çok aşamalı bir araştırma süreci planlanmıştır. İşletme bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İnci DURSUN’un araştırmacı, GTÜ işletme yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri de bursiyer olarak yer alacağı projenin sonunda edinilen bilgilerle, bireysel geri dönüşümün yaygınlaştırılması amacıyla kullanılması gerekli stratejilere yönelik önerilerde bulunmak mümkün olacaktır.

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Saime Çiğdem YORULMAZ danışmanlığında yürütülecek olan "Mikrodalga-Optik Foton Dönüşümü için Düzlemsel Spin-Tabanlı Kuantum Hibrit Sistem Geliştirilmesi" başlıklı 1001 ARDEB Projesinde; Projenin amacı mikrodalga-optik kuantum frekans dönüştürücü teknolojilerinde, kuantum arayüzlerde ve kuantum ağ cihazlarında potansiyel uygulamaları olan özgün hibrit magneto-optik sistemin geliştirilmesidir. Spin tabanlı hibrid sistem için mikrodalga ve optik fotonlar arasında frekans dönüşümü yapacak arayüz olarak itriyum demir granat (YIG) tek kristalinin kullanılması planlanmaktadır. Bu manyetik yalıtkan ve aynı zamanda kızılötesi bandında saydam olan malzeme sayesinde mikrodalga ve telekomünikasyon frekansları arasında kuantum uyumlu dönüştürme için çığır açıcı yeni bir teknoloji geliştirilecektir. Proje Ekibinde yer alan araştırmacılar; Prof. Dr. Bulat RAMİ, Prof. Dr. Fikret YILDIZ ve  Prof. Dr. Rustam KHAİBULLİN (Rusya Bilimleri Akademisi Kazan Fizik Teknik Enstitüsü)

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Doç. Dr. Ümit İşçi danışmanlığında yürütülecek olan “Suyun Yükseltgenmesi Için Cofe-Perilen/Subftalosiyanin  Diyadların Hazırlanması” başlıklı 1001 ARDEB Projesinde; Yapay fotosentez güneş enerjisini doğrudan kimyasal enerjiye dönüştürmesi ile sürdürülebilir bir enerji çevrimi için en umut verici adaylardan birisidir. Yapay fotosentetik sistemlerde en önemli kısımlardan birisi suyun yükseltgenmesidir. Suyun yükseltgenmesi dört elektron ve dört protonu içeren zorlu bir süreçtir. Bu nedenle, H2O’nun yükseltgenmesi için güçlü katalizörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projenin amacı farklı boya molekülleri kullanarak Prusya mavisi yapısına sahip geniş bir fotosensitizer-suyun yükseltgenmesi katalizörü (PS-WOC) diyad ailesi elde etmek ve karşılaştırmalı çalışmalar ile en uygun boyar molekülün tespit edilmesidir. Çeşitli boya molekülleri kullanarak bu tip diyad yapıları için en uygun enerji-band aralığına sahip boyar maddeleri tespit etmektir.  Bu proje, ilk defa CoFe-perilen/subftalosiyanin katalizörlerin suyun yükseltgenmesinde katalizör olarak kullanılması yönünden orijinal bir konsept oluşturmaktadır.Bu projenin konusu özellikle ülkemizin Vizyon 2023 hedefleri ve çevresel kaygılar bakımından önemlidir. Bu nedenle, bu projeden, eğitimsel kazanımlarına ek olarak, toplum ve çevre için muhtemel olumlu sonuçlar da beklenmektedir. 

Akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Haber ve Fotoğraflar: GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum