Akademisyenlerimize TÜBİTAK 1001 Desteği

07.07.2021

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından çağrı açılan "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2021 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanarak sonuçlar açıklandı. Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ)'nden 5 akademisyenin projeleri destek almaya hak kazandı. 

1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında destek alan akademisyenlerimiz ve araştırma projeleri şöyle:

GTÜ Dr. Öğretim Görevlisi Sibel DİNÇ AYDEMİR, "Denetim Firmaları Kamuya Yeterince Bilgi Açıklıyor Mu: Türk Denetim Firmalarının Şeffaflık Raporlarının Bilgisayar Tabanlı İçerik Analizi” başlıklı projesi ile destek aldı. Proje; 2000’li yılların başında ortaya çıkan finansal skandallar dolayısıyla tüm dünya, yasal düzenlemeler, yeni standartlar ve örnek uygulamalar bakımından büyük ve köklü değişimlere tanıklık etmiştir. Bu düzenlemeler aynı zamanda denetim firmalarının tüm paydaşlarına özellikle de müşteri firmaları ve bunların yatırımcılarına karşı, firmalarının denetim ve danışmanlık faaliyetleri ve iç yönetişim uygulamaları bakımından daha şeffaf olmalarında teşvik edici olmuştur. Ne yazık ki, Türkiye’deki mevcut araştırmalar, şeffaflık raporlarını derinlemesine analiz etmede ve dolayısıyla da buna ilişkin kavrayışı ilerletmede birçok nedenle yetersiz kalmıştır. Bu bakımdan, bu araştırmanın hem bağımsız denetimin girdi, çıktı ve sürecine hem de sermaye piyasası dinamiklerine ilişkin kavrayışı ilerletmesi bakımından literatüre katkı yapması beklenmektedir. Bu şekilde hem denetim şirketlerinden şeffaflık raporları içeriğinin, hem de denetleyici/düzenleyici kurumlar tarafından açıklanan bilgi çağlayanının bilgi asimetrisini azaltmada ve denetim kalitesini arttırmada etken olup olmadığı anlaşılacaktır. Dolayısıyla, proje bulguları, denetleyici/düzenleyici kurumların, raporu hazırlayan denetim şirketleri, müşterileri ve onların yatırımcılarının kararlarında faydalı olacaktır. Projenin başlıca özgün değeri, önceki araştırmalardan farklı olarak, büyük veri analizini mümkün kılan bilgisayar tabanlı metodolojisinde yatmaktadır. Ayrıca, proje bir dizi ifşa ve veri kaynaklarından elde edilecek verinin yanı sıra bağımsız denetim firmalarının şeffaflık raporlarını içine dâhil eden zengin, boylamsal bir veri setine dayanan bir çalışma olacaktır.

GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şölen KINAYYİĞİT, “Yüksek performans ve düşük maliyetli katı hal elektrolit kullanılan lityum-sülfür bataryaların geliştirilmesi" başlıklı projesi ile destek aldı. Proje: Hegzagonal bor nitrür (hBN) takviyeli, amorf cam bazlı nanokompozit elektrolit sentezi ve yüksek performanslı lityum-sülfür kompozit katot üretimi, karakterizasyonu, mekanik ve elektrokimyasal açıdan incelenmesi konularını kapsamaktadır.  Proje sonunda; Ticari bataryalarda kullanılan anot ve seperatör gereksinimini ortadan kaldıracak, toplam batarya maliyetini düşürecek, Proses kolaylığı ve düşük üretim maliyeti sayesinde büyük ölçekte uygulanabilir olacak, Mekanik dayanımı arttırılan elektrolitin inceltilmesi mümkün olacak; bu sayede enerji yoğunluğu arttırılabilecek ve şarj-deşarj süreleri kısalacak, Dendrit büyümesi fiziksel olarak engellenmiş ve yangın ihtimali ortadan kalkmış olacak, Kararlı arayüzey sayesinde sülfür bazlı katot ve metalik lityum anodun ticari olarak kullanılması mümkün hale gelebilecek, Önerilen malzeme ve üretim yöntemleri hem lityum-sülfür hem de sodyum-sülfür batarya sistemleri ile uyumludur. Bu sayede lityum arzında problem yaşanması durumunda sodyum alternatif oluşturabilecek, Toksik bileşen içermediğinden dolayı geri dönüşüm maliyetleri düşük olacak, Enerji depolama malzemelerinde katma değeri yüksek iki boyutlu hBN kullanımının önemi artmış olacaktır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ, "Buğdaya Özgü Mikrobiyal Konsorsiyumun Kurulması ve Konsorsiyumun Polihipe Polimerine Immobilizasyonu Yoluyla Yeni Biyogübre Formülasyonunun Tasarımı" başlıklı proje ile destek aldı.  Projede ülkemiz için en önemli tahıl ürünü olan buğday üretiminde kullanılan ve çoğunlukla ithal edilen kimyasal gübreler yerine, buğdaya özgün görece kontrollü salınım yapan mikrobiyal gübre formülünün geliştirilerek bir prototip ürün ortaya çıkartılması ve buğdayın üretim maliyetinin görece azaltılması amaçlanmaktadır. Akıllı tarım uygulamalarını da içeren proje Sabancı Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Ankara üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte üniversite-üniversite ve uygulayıcı kuruluş olarak da HEKTAŞ A.Ş. ile yürütüleceğinden üniversite-sanayi iş birliğini de içeren bir oluşumdur. Ayrıca proje TÜBİTAK’ ın “Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli AR-GE ve Yenilik” konularından “Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım” başlığı altında sunulan “Tarımsal Üretimde Kimyasal Gübre Kullanımının azaltılmasına Katkı Sağlayacak Çözümler” alt başlığı ile de örtüşmektedir.

GTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Tolga Özer, "Geleneksel Geofoam Blok Otoyol Dolguları İçin Farklı Esnek Üst Yapı Konfigürasyonlarının Prototip Modeller ve Sayısal Analizler İle İncelenmesi" başlıklı projesi ile destek aldı.

 

GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğr. Görevlisi Doç. Dr. DERYA DAVARCI SUCİ, "İmidazol Türevi Siklofosfazen Koordinasyon Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Boya Adsorpsiyon Özelliklerinin Araştırılması" başlıklı projesi ile destek aldı.

Akademisyenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Haber ve Fotoğraflar: GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum