Özgün Biyo-Ekonomi Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi ÖBEK Proje Kapanış Sempozyumu

16.10.2020

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında fonlanan ÖBEK projesi, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın (GTEAV) yürütücülüğünde, Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nün ortağı ve Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi’nin iştirakçisi olarak çok disiplinli ve çok kurumlu bir proje olarak başarı ile tamamlandı. Bu kapsamda gerçekleştirilen proje kapanış sempozyumu 14 Ekim Çarşamba günü Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan’ın açılış konuşması ile başladı. MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu proje ile bölge ekonomisine olan katkılara yönelik bir açılış konuşmasının ardından, proje faaliyetleri, elde edilen ürünler ve kurulan etkileşim ağları boyutunda GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz tarafından sunuldu. Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz, proje sürecinde elde edilen en önemli kazanımlardan birisinin, Biyoekonomi konusunda Gebze Teknik Üniversitesi’ni bulunduğu bölge kapsamında rekabetçi sektörler için önemli bir stratejik ortak haline getirdiğini ifade etti. Biyoekonomi konusunda ÖBEK projesi ile kurulan etkileşim ortaklıkları ile küresel anlamda önemli bir pazar olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve algler odaklı çalışmaların, iş birliklerinin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Küresel pazar payı 110 milyar dolar mertebesinde olan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölgesel kalkınma kapsamında da umut vaad ediyor. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Doğu Marmara Bölge Planı 2014-2023’te belirtildiği üzere, gıda, tarım sanayiine yönelik olarak bölgedeki ihracat potansiyelleri arasında tıbbi ve aromatik bitkiler de bulunmakta, küresel ısınmanın etkisinden görece olarak az etkilenen bu bölge özellikle Orta Doğu pazarına yönelik ürün çeşitleri ve üretim tekniği bakımından cazip bir konumda bulunuyor. Açılış konuşmalarının ardından Uluslararası İş Birlikleri ve Küresel Biyoekonomi Perspektifi ABD Prof. Dr. Elif Damla Arısan tarafından sunuldu. Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsünün biyoekonomi odaklı küresel iş birlikleri ve bu kapsamda endüstri ile gerçekleştirilen biyodönüşüm ekonomisi çalışmaları konusunda bilgi aktarımı gerçekleştirildi.

Sempozyumun ikinci aşamasında Yakın Doğu Üniversitesinden Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Türkiye’nin önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Uçucu Yağlarının Ticareti ve Potansiyeli konulu kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Başer, Türkiye’de ticarileşme ve küresel pazarlar açısından potansiyel ürün hedefleri konusunda önemli bilgiler aktardı. Sempozyumun bir diğer konuşması Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden Doç. Dr. Haluk Gedikoğlu tarafından Yeni Teknolojilerin ve Çevreyi Koruyan Tarım Tekniklerinin Çiftçiler Tarafından Benimsenmelerinin Sosyoekonomik etkilerine yönelik analiz sonuçlarını aktarıldı. Tarım ekonomisinde belirleyici olan bu durumun stratejik önemine değinen Doç. Dr. Gedikoğlu, kapsamlı bir şekilde bilgi aktardı. Son olarak Biyoekonomilerde hızlandırıcı rol oynayan, inovasyonun yayılması ve pazara giriş konusunda önem arz eden start-up ekosisteminin lider oyuncularından birisi olan Biolive firması kurucusu Duygu Yılmaz, ‘Zeytin Çekirdeğinden Sosyal Girişimciliğe’ başlıklı ilham verici bir konuşma gerçekleştirdi.

Kapanış konuşmaları kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Bahar Yıldız Kutman, ÖBEK projesinin çerçeve çıktılarını özetlemiş ve sürdürülebilir anlamda proje sonuçlarının ve iş birliklerinin devamlılığına yönelik Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü stratejik hedeflerini tanımladı.

MARKA desteği ile hayata geçen ve bölge ekonomisinde lider birçok paydaşın katılımı ile gerçekleşen ÖBEK projesi üniversite, kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü bir araya getirerek biyoekonomi konusunda Gebze Teknik Üniversitesi'ni ulusal ve uluslararası arenada konumlandıran bir fayda sağlamış oldu.

  

  

  

  

  

Haber ve Fotoğraflar: GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum