STB/SSTR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 ödev tarihleri

 

Ödev Veriliş Tarihi: 11 Mayıs saat 15.00

Ödev Son Teslim Tarihi: 14 Mayıs saat 15

Ödev dersin Teams grubu üzerinden verilecektir. İletişim için: orkuncenbek.gtu.edu.tr