LİSANSÜSTÜ TEK DERS SINAV DUYURUSU (Başvuru Tarihleri:01-17 Ağustos 2018)

18.07.2018 tarihli ve 2018/09 nolu üniversitemiz senatosu kararına göre; 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılı ve öncesinde tezli yüksek lisans programına ve doktora programına kayıt olan öğrencilere, almış olduğu kredili dersten notunu yükseltmek veya seminer dersinden başarılı olması için lisansüstü tek ders sınav hakkı verilmesi uygun görülmüştür.

Başvuru Esasları:

-  GTÜ Lisansüstü Senato Uygulama Esaslarına göre (web bağlantısı); bilimsel hazırlıkta ve İngilizce hazırlıkta geçen süre hariç her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayamayan, genel not ortalaması 3,00 olmayan öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ilişiği kesilir. Bu kapsamdaki öğrencilerimizin başvurusu için bir defaya mahsus gerçekleştirilen uygulamadır.

-  Tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi, 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren aldığı ve başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği kredili tek ders için başvuru yapabilir.

YADA
   Tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi, 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren aldığı ve başarısız olduğu tek seminer dersi için başvuru yapabilir.

-  Devamsız (NA) notu ile tanımlanan dersler için tek ders sınav hakkı yoktur.

-  Öğretim üyesinin tek ders sınav değerlendirmesi, ders notu olarak kabul edilecektir. Tek ders sınavında aldığı not transkriptte belirlenecek ve genel not ortalamasında kullanılacaktır.

 

Başvuru tarihleri:  01-17 Ağustos 2018

Tek ders sınavı hakkından yararlanacak öğrencilerimiz, en geç 17 Ağustos 2018 tarihi mesai bitimine kadar "Tek Ders Sınavı Başvuru Formu"nu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınan transkript ile onaylatarak Enstitü Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

Tek ders sınavı tarihleri: 03-07 Eylül 2018

Enstitü Müdürlüğü; tek ders sınava girme hakkı kazanan öğrencileri belirleyerek, anabilim dalının önerisine göre sınav tarihlerini 29 Ağustos 2018 tarihinde Enstitü web sayfasında ilan edecektir.

Sonuçların bildirilmesi: 12 Eylül 2018

12 Eylül 2018 tarihine kadar sınav sonuçları Enstitüye bildirilir. Ders değerlendirme sonuçları, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci bilgi sisteminde tanımlanır.

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum