A-Z İndeks

Prof. Dr. Nilay COŞGUN
Mimarlık

Nilay COŞGUN
Telefon
(262) 605 16 01
E-Posta
nilaycosgungtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 000
Çalışma alanları
Yapısal Atık Yonetimi, Yapı Üretimi, Yapı ve Yapım Kalitesi, Toplu Konut
Detaylı özgeçmiş
C:\Users\Administrator\Desktop\n.cosgun CV..pdf

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Taş, N., Taş, M., Coşgun, N., "Permanent Housing Production Process After 17 August 1999 Marmara Earthquake In Turkey", International Journal of Strategic Property Management. Vilnius: Technika, 2011, Vol. 15, No. 3 , p. (SSCI tarafından endexlenmektedir)

A2. Coşgun, N., Arslan, H., "Analysis of Recycling and Re-use Possibilities of Temporary Earthquake Houses Construction Materials in the Context of Waste Management", Journal of Environmental Protection and Ecology 12, No 1, p.188–198 (2011) (SCI Extended tarafından endexlenmektedir) (TÜBİTAK C sınıfı dergi)

A3. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., Uzungüngör, F., “Konut Sunumunda Lojman Modelinin Türkiye’deki Gelişimi”, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, sayı 358, s.56-60, (2011). (Avery Index, DAAI tarafından endexlenmektedir)

A4. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., Aydın, B., “Investigation of Rehabilitation Process of a Reinforced Concrete Building in Turkey under the Risk Of Earthquake”, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0085, pp.300-309 (2010), (EBSCO tarafından endexlenmektedir)

A5. Taş, M., Coşgun, N., Taş, N., “Study on Permanent Housing Production after 1999 Earthquake in Kocaeli (Turkey)”, Disaster Prevention and Management, 19(1), pp.6-19, (2010), (Scopus tarafından endexlenmektedir)

A6. Coşgun, N., Güler, T., Doğan, B., “Yapısal Atıkların Önlenmesinde / Azaltılmasında Tasarımcının Rolü”, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, sayı 348, s.75-78, (2009). (Avery Index, DAAI tarafından endexlenmektedir)

A7. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., Çömlekçioğlu, R., “Structural Condition Assesment of an Industrial Monument”, Arkitekt, Kasım-Aralık 2008 Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2009 Sayı:2008/06 – 2009/01-02, s. 56-64. (Avery Index’te taranan dergi)

A8. Arslan, H., Coşgun, N., "Re-Use and Recycle Potentials of Temporary Houses After Occupancy: Example of Duzce-Turkey ", Building and Environment, 43(5), pp. 702–709, (2008). (SCI tarafından endexlenmektedir), (TÜBİTAK A sınıfı dergi)

A9. Taş, N., Coşgun, N., Taş, M., "A Qualitative Evaluation of the After Earthquake Permanent Housings in Turkey in Terms of User Satisfaction - Kocaeli, Gundogdu Permanent Housing Model", Building and Environment, 42(9), pp. 3418–3431, (2007). (SCI tarafından endexlenmektedir), (TÜBİTAK A sınıfı dergi)

A10. Esin, T., Coşgun, N., “A Study Conducted to Reduce Construction Waste Generation in Turkey”, Building and Environment, 42(4), pp. 1667–1674, (2007). (SCI tarafından endexlenmektedir), (TÜBİTAK A sınıfı dergi)

A11. Coşgun, N., Esin, T., “A Study Regarding the Environmental Management System of Ready Mixed Concrete Production in Turkey”, Building and Environment, 41(8), pp. 1099–1105, (2006). (SCI tarafından endexlenmektedir), (TÜBİTAK A sınıfı dergi)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Esin, T., Coşgun, N., "Yapısal Atıkların Azaltılmasında Ekolojik Tasarımın Önemi / The Importance of Ecological Design on Reducing Construction and Demolition Wastes", GreenAge 1st Symposium Proceedings, 6-8 December 2010, pp.112-118, Istanbul.

B2. Gök, S.F.A., Coşgun, N., “Konut Ediniminde Kullanıcı Kararlarını Etkileyen Faktörler”, 1.Uluslararası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu Yapılı Çevre, 15-16 Ekim 2010, Ankara.

B3. Taş, N., Taş, M., Coşgun, N., “The Examınatıon Of Permanent Earthquake Housıng In Terms Of Advısor And Resident- A Case Study: Kocaelı, Gundogdu”, International Earthquake Symposium, August 17-19, 2009, Kocaeli.

B4. Coşgun, N., Arslan, H., “Analysis of Recycling Possibilities of Temporary Earthquake Houses in the Context of Waste Management: The Case Of Duzce, Turkey”, “Life Quality and Capacity Building in the frame of a Safe Environment”, Balkan Environmental Association (B.EN.A.), March 17-20, 2009, Greece.

B5.Esin, T., Coşgun, N., “The Role of Using Durable Building Materials and Components in Reducing the Environmental Load of Buildings”, 11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, May 11-14th, 2008, pp. 1703-1710, Istanbul

B6.Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Deterioration of Reinforced Concrete Buildings and Rehabilitation Process”, 11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, May 11-14th, 2008, pp. 1899-1905, Istanbul

B7.Arslan, H., Coşgun, N., “The Evaluation of Temporary Earthquake Houses Dismantling Process in The Context of Building Waste Management”, International Earthquake Symposium, October 22-26, 2007, pp. 678-687,Kocaeli

B8.Coşgun, N., Taş, N., Taş, M., “Mimarlık Eğitimi ve Afet/Deprem”, International Earthquake Symposium, October 22-26, 2007, pp. 695-704, Kocaeli

B9.Esin, T., Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Performance Evaluatıon of Archıtectural Educatıon in Respect of Envıronmental Sensıbılıty (In Turkey)”, 2nd International Symposium on Environmental Management, September 12-14, 2007, Book of Abstract, p.76, Zagreb, Croatia

B10.Esin, T., Coşgun, N., “Ecologıcal Analysıs of Reusabılıty and Recyclabılıty of Modıfıed Buıldıng Materıals and Components at Use Phase of Resıdentıal Buıldıngs in İstanbul”, UIA 2005 ISTANBUL XXII World Congress of Architecture - Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, 3-10 July 2005, p.253, Istanbul

B11. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., “In The Change Process Of Istanbul From A Caravan’s Path To Bagdad Street – The Tradıtıon Of Housıng”, UIA 2005 ISTANBUL XXII World Congress of Architecture – Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, 3-10 July 2005, p.486, İstanbul, Poster Presentation

B12. Coşgun, N., Oral, E.Ö., “Street Furniture in the Context of Space and Identity Relationship: The Case of Istiklâl Street’” 2. International Symposium for Street Furniture, Iston, Istanbul Municipality, 24-27 April 2003, p.112-124, Istanbul

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Arslan, H., Coşgun, N., Salgın, B., “Construction and Demolition Waste Management in Turkey”, Waste Management - An Integrated Vision, Chapter 14, pp.313-332, Edited by Luis Fernando Marmolejo Rebellon, ISBN 978-953-51-0795-8, Hard cover, 348 pages, Publisher: InTech, Published: October 26, 2012 under CC BY 3.0 license, in subject Environmental Sciences, (http://dx.doi.org/10.5772/46110)

C2. Esin, T., Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Performance Evaluation of Architectural Education in Respect of Environmental Sensibility (In Turkey)”, Environmental Management; Trends and Results, Ed.: Koprivanac, N., Kusic, H., Pub.: Faculty of Chemical Engineering and Technology, University of Zagreb, pp. 305-312, 2007, Zagreb, Croatia

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Güler, T., Coşgun, N., "Yapı Üretim Sürecinde Belediyelerin Rolü", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, s. 53-71, Nisan 2011.

D2. Taş, M., Taş, N., Coşgun, N., “Mimarlık Eğitimi, Deprem ve Prefabrikasyon”, ‘Beton Prefabrikasyon’ Dergisi, 72, s. 11-18, Ekim, 2004.

D3. Coşgun, N., “Deprem Sonrasında Yapı Taşıyıcı Sistemlerinde Eğitim - Denetim İlişkisi Ve Önemi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi ‘Deprem Özel Sayısı’, 6/1, s.61-67. 2000.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Coşgun, N., Esin, T., “Yapı Yaşam Döngüsünde Yapısal Atık Yönetimi – Atık Önleme/Azaltma”, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu TÜRKAY 2009, 15-17 Haziran, 2009, İstanbul.

E2. Coşgun, N., Esin, T., Güler, T., “Yapı Yıkımlarında Yapısal Atık Yönetimi”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, s. 6-10, 28-29 Mayıs, 2009, Kocaeli.

E3. Esin, T., Coşgun, N., “Yapısal Atık Yönetimi-Geri Kazanım”, Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları ’08 Sempozyumu, s. 813-817, 2-6 Kasım 2008, İstanbul.

E4. Coşgun, N., Esin, T., “Betonarme Prefabrike Yapım Yöntemlerinin Çevresel Açıdan Analizi”, 12. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu “Prefabrikasyonda Yenilikler ve Eğitim”,
13 Kasım 2007, İstanbul

E5. Coşgun, N., Esin, T., “Türkiye’de Yapısal Atık Yönetim(sizlik) Sorunları”, Türkiye’de Çevre Kirlenmeleri Sempozyumu, s.19-24, 11- 12 Mayıs, Kocaeli, 2006.

E6. Esin, T., Coşgun, N., “Yapı Üretiminde Doğal Kaynak Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından İrdelenmesi”, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.1342-1349, 26-28 Nisan, Şanlıurfa, 2006.

E7. Esin, T., Coşgun, N., “Ekolojik Yapı Üretiminde Bir Yöntem; İklim Verilerinin Değerlendirilmesi, Gap Bölgesi Örneği”, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.1350-1355, 26-28 Nisan, Şanlıurfa, 2006.

E8. Esin, T., Coşgun, N., “Betonarme Yapım Sistemlerinin Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, II. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, s.353-364, 6-8 Ekim, İstanbul, 2004.

E9. Coşgun, N., Esin, T., “Hazır Beton Üretiminin ‘Çevresel Etkiler’ Açısından Değerlendirilmesi”, Beton 2004 Hazır Beton Kongresi, s.433-441, 10-12 Haziran, İstanbul, 2004.

E10. Coşgun, N., Arslan, H., “Afet Sonrası Geçici Barınma Sorununun Planlama ve Organizasyon Açısından İrdelenmesi”, Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, s.354-363, 12-14 Mart, Kocaeli, 2003.

E11. Coşgun, N., İpeçi, C.A., Yılmaz, Y., “Yapı Hatalarının Analizi” 1.Ulusal Yapı Malzemesi Kongre ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, cilt 2, s.558-569, 9-13 Ekim, İstanbul, 2002.

E12. Coşgun, N., “Türkiye’de Konut Sunum Modelleri ve Müşteri-Satıcı Açısından Pazarlama” Konut Kurultayı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, s.195-200, 22-24 Mayıs, İstanbul, 2002.

E13. Coşgun, N., “Konut Yapılarında Kullanım Kaynaklı Çevresel Ve Cephesel Kirlilik Oluşumları”, Poster Bildiri, GAP 2000 Kongresi, cilt 2, s.1233-1240, 16-18 Ekim, Ş.Urfa, 2000.

E14. Coşgun, N., “Toplu Konut Üretiminde Organizasyonel Yapının Ürün Kalitesine Etkileri” ‘2000’li Yıllar ve Toplam Kalite Yönetimi’ konulu TÜSİAD-KalDer 8.Ulusal Kalite Kogresi , CD, 3-4 Kasım 1999, İstanbul

F. Diğer yayınlar :
F1. Kitap-Kitap Bölümü:

F1.1. Bilsel, C., Erkut, E.A., Fidanoğlu, E., Gökmen, H.S., Coşgun, N., Çağdaş, G., Ayaz, H., Dostoğlu, N., “Mimarlık Eğitimi Veri Tabanı”, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı IV, 7-9 Kasım 2007, s. 479-491, TMMO Mimarlar Odası Yayını, 2007, Ankara.

F1.2. Fidanoğlu, E., Coşgun, N., “Türkiye’de Mimarlık Eğitimine İlişkin Bilginin Açığa Çıkartılması Sürecinde Veritabanı Oluşturma Çalışması”, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı III, s. 479-491, TMMO Mimarlar Odası Yayını, İstanbul, 2006.

F1.3. “Çağdaş Yapım Teknikleri” Ders Notları, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:22, “ISBN 975-374-022-0”, Edirne, 1999

F2. Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:

F2.1. Aydın, E.Ö., Coşgun, N. ve Çelebi, E., “Aydın Boysan’la Değişen Zaman ve Türkiye’deki Sanayi Mimarlığı üzerine bir Söyleşi”, K mim, 5, s.92-94, 2010.

F2.2. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “İstanbul Anadolu Yakasında Bir Cadde”, ‘Yapı’ Dergisi, 308, s.32-36, 2007.

F2.3. Akkaş, Z.Z., Coşgun, N., “Toplu Konut Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, Mimar.ist, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, sayı 24, s.24-28, 2, 2007.

F2.4. Coşgun, N., Çakır, H.K., “Mimari Tasarım Ürününe Yapım Ve Kullanım Sürecindeki Uygulamaların Etkileri: Edirne Belediye İşhanı Örneği”, Güney Marmara Mimarlık, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını, sayı 24, s.34-39, Şubat, 2007.

F2.5. Coşgun, N., Topal E., “Yapılarda Teknolojik Uygulamalar: Fotovoltaik Sistemlerin Yapı Cephelerine Entegrasyonu ve Verimliliği”, ‘Dizayn Konstrüksiyon’ Dergisi, 222, s.53-56, Temmuz, 2004.

D2.6. Coşgun, N., “Toplu Konut Üretiminde Teknoloji ve Organizasyon”, ‘Yapı’ Dergisi, 214, s.63-68, Eylül, 1999. (TÜBİTAK Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Listesine Giren Dergi)

F2.7. Tuğal, E., Coşgun, N., “Toplu Konut Üretiminde Kullanıcının Kalite Kontrolündeki Etkisi”, ‘Dünya İnşaat’ Dergisi, 155/8, s.8-10, Ağustos, 1997.

F2.8. Tuğal, E., Coşgun, N., “Hazır Betonun Trakya Bölgesindeki Durumu” ‘Dünya İnşaat’ Dergisi, 143/8, s.27-29, Ağustos, 1996.

G. Diğer Görevler :

G1. Waste Management Research, Hakemlik, 2010

G2. Balıkesir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Araştırma Projesi Değerlendirme Jüri Üyeliği, Şubat 2010
(Proje: Ekolojik Yaklaşım Olarak Yağmur Suyunun Kullanımında Yağmur Suyu Toplama Sistemlerinin İncelenmesi” Dr.Bedriye ASIMGİL)

G3. Journal of Civil Engineering and Management, Hakemlik, 2010

G4. 22. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bilimsel Kurul Üyesi, 2010.

G5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2009 Bilimsel Komite Üyesi, 2009.

G6. ARKİTEKT Derigisi Danışma Kurulu Üyesi

G7. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Program Komitesi Üyesi (Üyeler: Prof.Dr.Kamuran Öztekin, Prof.Dr.Tülay Esin, Prof.Hakkı Önel, Doç.Dr.Ömür Sifoğlu Barkul) (2007-…)

G8. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı hazırlık kurulu üyesi, 2008

G9. GYTE Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi

G10. Lisansüstü Tez Jüri Üyelikleri

G11. “Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması”, Jüri Üyesi, Gebze Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü, 2005

G12. Güney Marmara Mimarlık Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını (Mayıs 2005 - …)

G13. Panel organizasyon ve hazırlık kurulu üyeliği; “Sorunları ve Değerleri ile Gebze’yi Tartışıyoruz”, 4 Nisan 2008

H. Mesleki Uygulamalar :

• GYTE Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğ Gelişim Alanı (Çayırova) Teknik Bahçıvanlık Okulu’na Ait İki Ünitenin yeni İşleve Adaptasyonu için Uygulama Projesi Danışmanlığı (Müellifler: Dr. E.Özlem Aydın, Mim.Reyhan Çömlekçioğlu), 2008.

• Malkara Belediyesi-Atılgan Mahallesi Toplu Konut Alanı Düzenlemesi Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Vakfı Arge İşletmesi, 1998-1999 (Dr. İhsan Sanrı ve Prof.Dr. İlter Büyükdığan ile birlikte)

• Çorlu Cumhuriyet Parkı Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Vakfı Arge İşletmesi, 1998-1999 (Dr. İhsan Sanrı ve Y.Mim.Hatice Çakır ile birlikte)

• Edirne Belediyesi İşhanı Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1993 (Prof.Dr. Erol Tuğal ve Y.Mim.Hatice Çakır ile birlikte)

• Edirne Belediyesi Katlı Otopark Ön Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1991- 1992 (Prof.Dr. Erol Tuğal ile birlikte)

• Edirne Tahmis Meydanı Tasarım ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1991- 1992 (Prof.Dr. Erol Tuğal ile birlikte)

• Trakya Üniversitesi Sosyal Tesisleri Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1990- 1991 (Prof.Dr. Erol Tuğal ile birlikte)

• Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık Binası Ön ve Uygulanma Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1990- 1991 (Prof.Dr. Erol Tuğal ile birlikte)

• Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi,1990- 1991 (Prof.Dr. Erol Tuğal ve Prof.Dr. İlter Büyükdığan ile birlikte)

• DSİ XIV. Şube Müdürlüğü Şube - Misafirhane ve Lojman İnşaatlarının Proje Çizimi ve Kontrollük, 1985-1987.

I. Üyelikler:

• Mimarlar Odası (1984-…)
• CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) - W065 Organisation and Management of Construction Commission Üyeliği (2008-2010)

Bilimsel Araştırma Projeleri :

• Düzce İli Geçici Konut Yapılarının Planlama/Organizasyon, Üretim Süreçlerinin İncelenmesi ve Kullanım Sonrası Yeniden Değerlendirilme Potansiyellerinin Araştırılması, Proje No: 02-B-02-01-07, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2004

• Dünyada ve Türkiye’de Yapı Yıkım Aşamasının Karşılaştırmalı İncelenerek Türkiye Koşullarına Uygun Yapı Yıkım Yönetim Sisteminin Belirlenmesi, Proje No: 2008-A-24, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2009.

• Yapısal Atık Yönetimi Bağlamında Yapımda Süreç Kontrolüne Yönelik Bir Yöntem Önerisi, Proje No: 2008-A-23, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, Devam ediyor.

Ödüller :

- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2006.
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2007.
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2007.
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2008.

Atıflar :

"A study conducted to reduce construction waste generation in Turkey", Esin, T., Cosgun, N., Building and Environment, volume 42, issue 4, year 2007, pp. 1667 - 1674

has been cited in:
• Characterization of recycled aggregates construction and demolition waste for concrete production following the Spanish Structural Concrete Code EHE-08
M. Martín-Morales, M. Zamorano, A. Ruiz-Moyano and I. Valverde-Espinosa
Construction and Building Materials
Volume 25, Issue 2, February 2011, Pages 742-748
Composite Materials and Adhesive Bonding Technology
• Exploring critical success factors for waste management in construction projects of China
Lu, W., Yuan, H.
Resources, Conservation and Recycling
volume 55, issue 2, year 2010, pp. 201 - 208
• Estimating the Generation of Construction and Demolition Waste by Using System Dynamics: A Proposed Model
Gui Ye; Hongping Yuan; Hongxia Wang;
2010 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering, iCBBE 2010 , art. no. 5517850,Issue Date: 18-20 June 2010, pp. 1 - 4
• Environmental performance of construction waste: Comparing three scenarios from a case study in Catalonia, Spain
Ortiz, O., Pasqualino, J.C., Castells, F.
Waste Management
volume 30, issue 4, year 2010, pp. 646 - 654
• Critical success factors for on-site sorting of construction waste: A china study
Jiayuan Wanga, Hongping Yuan, Xiangping Kang and Weisheng Lu
Resources, Conservation and Recycling
Volume 54, Issue 11, September 2010, Pages 931-936
• Harnessing Catastrophe to Promote Resource Recovery and Eco-industrial Development
Kristen B. Ardani, Charles C. Reith, C. Josh Donlan
Journal of Industrial Ecology
Volume 13, Issue 4, pages 579–591, August 2009
• Reuse and recycle potentials of the temporary houses after occupancy: Example of Duzce, Turkey
Hakan Arslan and Nilay Cosgun
Building and Environment
Volume 43, Issue 5, May 2008, Pages 702-709

 1. Mimaride Güneş Enerjisinden Faydalanma Bağlamında Fotovoltaik Sistemlerin Yapı Cephelerine Entegrasyonu ve Verimliliği, Topal, E., Uludağ Üniversitesi, 2003. Yüksek Lisans Tezi.
 2. Düzce İli Geçici Konut Yapılarının Planlama-Organizasyon, Üretim Süreçlerinin İncelenmesi ve Kullanım Sonrası Yeniden Değerlendirilme Potansiyellerinin Araştırılması, Hakan Arslan, 2004. Yüksek Lisans Tezi.
 3. Türkiye'de Yapı Üretiminde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmaları ve Toplu Konut Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, Zehra Zerrin Akkaş, 2006. Yüksek Lisans Tezi.
 4. Konut Sunumunda Lojman Modelinin Kocaeli ili Genelinde İrdelenmesi, Fatma UZUNGÜNGÖR, 2008. Yüksek Lisans Tezi.
 5. Yapısal Atıkları Azaltma Yönünde Türkiye Koşullarına Uygun Yapı Yıkım Yönetim Sisteminin Belirlenmesi, M.Tahir ÖNAL, 2009. Yüksek Lisans Tezi.
 6. Konut Ediniminde Kullanıcı Kararlarını Etkileyen Faktörler; İstanbul İli Toplu Konut Projeleri Örneği, GÖK, S.F.A., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010. Yüksek Lisans Tezi.
 7. Yapısal Atık Yönetimi Bağlamında Yapımda Süreç Kontrolüne Yönelik Bir Yöntem Önerisi, BALABAN, B., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Devam Ediyor. Yüksek Lisans Tezi.
 8. Yapı üretimi sürecinde atık azaltma bağlamında yapısal atık yönetimi alt-sisteminin incelenmesi, GÜLER, T., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Devam Ediyor. Yüksek Lisans Tezi.
 9. Toplu Konut Üretiminde Kalite, HATİP, H.N., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Devam Ediyor. Yüksek Lisans Tezi.
 10. Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Yapısal Atık Yönetiminin İncelenmesi - Fikirtepe Örneği, AĞÇİÇEK KESKİN, M., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Devam Ediyor, Yüksek Lisans Tezi.
 • Doktora: TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı 1999
 • Yüksek lisans: TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı 1992
 • Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1984