Yönetim

 Yönetim
  Doç. Dr. Meral ELÇİ (Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü) +90(262) 605 14 18
emeralgtu.edu.tr
Tunahan ÇAKIR Sema DEDE (Bilgisayar İşletmeni) Kagem  İdari İşler Sorumlusu  +90(262) 605 26 05 
sdedegtu.edu.tr