Yönetim

 Yönetim
 Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN  (Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü)  
Tunahan ÇAKIR  Sema DEDE (Bilgisayar İşletmeni) Kagem  İdari İşler Sorumlusu  +90(262) 605 26 05 
sdedegtu.edu.tr