Akademik Bakım Planları

 

PL-0091 Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Bakım Planı

PL-0092 Bilgisayar Mühendisliği Bakım Planı

PL-0093 Biyomühendislik Bakım Planı

PL-0094 Çevre Mühendisliği Bakım Planı

PL-0095 Elektronik Mühendisliği Bakım Planı

PL-0096 Endüstri Mühendisliği Bakım Planı

PL-0097 İnşaat Mühendisliği Bakım Planı

PL-0098 Harita Mühendisliği Bakım Planı

PL-0099 Kimya Mühendisliği Bakım Planı

PL-0100 Makina Mühendisliği Bakım Planı

PL-0101 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bakım Planı

PL-0102 Temel Bilimler Fakültesi Dekanlığı Bakım Planı

PL-0103 Fizik Bölümü Bakım Planı

PL-0104 Kimya Bölümü Bakım Planı

PL-0105 Matematik Bölümü Bakım Planı

PL-0106 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bakım Planı

PL-0107 İşletme Fakültesi Dekanlığı Bakım Planı

PL-0108 İşletme Bölümü Bakım Planı

PL-0109 İktisat Bölümü Bakım Planı

PL-0110 Strateji Bilimi Bölümü Bakım Planı

PL-0111 Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Bölümleri Bakım Planı

PL-0115 Fen Bilimleri Enstitüsü Bakım Planı

PL-0116 Sosyal Bilimler Enstitüsü Bakım Planı

PL-0117 Nanoteknoloji Enstitüsü Bakım Planı

PL-0118 Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Bakım Planı

PL-0119 Enerji Teknolojileri Enstitüsü Bakım Planı

PL-0120 Biyoteknoloji Enstitüsü Bakım Planı

PL-0121 Beden Eğitimi Bölümü Bakım Planı

PL-0122 Türkçe Bölümü Bakım Planı

PL-0123 Yabancı Diller Bölümü Bakım Planı