Bahar Dönemi İşletme Fakültesi Akademik Seminerleri Arş. Gör. İlhan ÇAM