gtu_logo

Arş. Gör. Duygu PALABIYIK
Kimya

Duygu PALABIYIK
Telefon
(262) 6053060 (Ofis) / 3064 (Lab.)
E-Posta
d.palabiyik@gtu.edu.tr
Ofis
Kimya, 213 / 2L-03
Çalışma alanları
Inorganic Chemistry, Phosphazene Chemistry, Synthesis and Characterization

Journal Article

1) D. Palabıyık,C. Mutlu Balcı, S. Beşli ''The Role of the Substituted Group on Competitive Formation of Ansa and Spiro Isomers''Inorganica Chimica Acta, 2019.

2) S. Beşli, C. Mutlu Balcı, C. Köseoğlu, D. Palabıyık, C.W. Allen ''Synthesis and characterization of the first geminal dibenzylaminocyclotriphosphazene derivatives''Inorganica Chimica Acta, 2019.

3)D. Palabıyık,C. Mutlu Balcı, S. Beşli '' Syntheses of Pyrazole Amine Substituted Cyclotriphosphazenes: Spectroscopic and Crystallographic Characterizations''Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements,2021.

4)D. Palabıyık,C. Mutlu Balcı, S. Beşli '' The first example of macrocyclic derivatives of cyclotetraphosphazene''Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements,2021.

5)C.Mutlu Balcı,D. Palabıyık,S. Beşli '' Regional selectivity of 1,2-ethanediol in the reactions with cyclotriphosphazene derivatives bearing mono-amino groups ''Inorganica Chimica Acta,2021.

6)D. Palabıyık,C. Mutlu Balcı,C.W. Allen,S. Beşli '' Unexpected formation of ansa isomers enabled by phosphazene ring flexibility in the reactions of cyclotetraphosphazene with 1,2-ethanediol '' Dalton Transactions, 2021.

7)C.Mutlu Balcı,D. Palabıyık,S. Beşli ''Amino alcohol based cyclotriphosphazenes: Effects of chain length and base factor on product diversity''Inorganica Chimica Acta,2021.

8)D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı ''Synthesis, characterization and spectroscopic properties of the new type of aminoquinoline modified cyclotriphosphazenes, Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements,2022

9)C.Mutlu Balcı,D. Palabıyık'' 4-triphenylmethylaniline substituted cyclotriphosphazene derivatives assisted by multiple phenyl rings, Journal of the Chinese Chemical Society, 2022

10) D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı, S.O. Tümay, İ.F. Şengül, S. Beşli "New design of cyclotriphosphazene derivatives bearing carbazole units: The syntheses, characterization and photophysical properties", Inorganica Chimica Acta, 2022

11) S. Beşli, D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı, Ş, Şahin Ün, H. İbişoğlu ''Nucleophilic Substitution Pathways in the Reactions of 3-Amino-1-propanol with Mono Substituted Cyclotriphosphazene Derivatives'', Inorganica Chimica Acta,2022

12) D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı, S. Oğuz Tümay, S. Beşli ''Designing inorganic-organic hybrid molecules based on carbazole/indole appended cyclotriphosphazenes and the investigation of their photophysical properties'' New Journal of Chemistry,2023

13) C. Mutlu Balcı, D. Palabıyık, S. Beşli ''Synthesis of N,N-spiro-bridged bis(cyclotriphosphazene) derivatives bearing aryl thio groups and their comparison with alkoxy and amino derivatives'', Inorganica Chimica Acta, 2024.

Book Chapter

1) S. Beşli, C. Mutlu Balcı, D. Palabıyık (2020) ''The Reactions of Cyclophosphazenes with Diols''Diols:Synthesis and Reactions,NovaScience, ISBN:978-1-53617-226-3.

Conference Proceedings

1) D. Palabıyık,C. Mutlu Balcı, S.Beşli ''The Directing Effect of Substitution Group on ansa and spiro quantity formation'',21st JCF Frühjahrssymposium, P8, 20-23 Mart 2019, Bremen/Almanya.

2) D. Palabıyık,C. Mutlu Balcı, S. Beşli '' The New Types of Cyclotetraphosphazene Derivatives: Synthesis, Characterization and Potenial Application Area '', 4th International Conference of Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM21), O53, 08-09 Nisan 2021.

3)D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı, Christopher W. Allen, S. Beşli ''The effect of flexibility of cyclotetraphosphazene ring on product diversity'', 16th International Symposium on Inorganic Ring Systems IRIS16, O2, 24-29 Temmuz 2022, Graz/Avusturya.

4)D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı, S.Beşli ''The preparation of potential anticancer agent derived from inorganic-organic hybrid molecule '' 26th JCF Frühjahrssymposium, P121, 13-16 Mart 2024, Ulm/Almanya.

5)C. Mutlu Balcı, D. Palabıyık, S. Beşli "Water soluble cyclotriphosphazene derivative including indole group" 26th JCF Frühjahrssymposium, P092, 13-16 Mart 2024, Ulm/Almanya.

6) E. Mutlu, D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı, Serap Beşli "Chloro phenol pyrazole appended cyclotriphosphazene compounds: Synthesis and characterization"26th JCF Frühjahrssymposium, P072, 13-16 Mart 2024, Ulm/Almanya.

National Proceedings

1) D. Palabıyık,C. Mutlu Balcı, S.Beşli ''Geminal di-sübstitüe Siklotrifosfazen Türevlerinin 1,3-propandiol ile reaksiyonları'',30.Ulusal Kimya Kongresi, P184, 5-8 Kasım 2018, Gazimağusa/KKTC.

2) D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı, S. Beşli '' Mono-Amino (Primer/ Sekonder) Siklotrifosfazen Bileşiklerinde P-Cl Bağlarının Reaksiyon Verme Yatkınlığı'', 31.Ulusal Kimya Kongresi, S286,10-13 Eylül 2019, İstanbul.

3)D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı, S. Beşli ''Yeni Tip Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi: Spektroskopik ve Kristalografik Karakterizasyonları'', 32.Ulusal Kimya Kongresi, P027, 17-19 Eylül2020.

4)D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı, Christopher W. Allen, S. Beşli ''Siklotetrafosfazenin 1,2-etandiol ile Reaksiyonlarına Halka Esnekliğinin Etkisi'', 8.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, S42, 2-5 Eylül 2021 (En İyi Sözlü Bildiri 1.lik Ödülü)

5) D. Palabıyık, C. Mutlu Balcı, S. Beşli ''Aromatik tiyol grupları içeren siklotrifosfazen bileşiklerinin deprotonasyon reaksiyonları'', 9. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P28, 16-19 Mayıs 2024, Ankara

Projects

1) GTÜ-BAP-2021-A-105-04 '' Aromatik tiyol grupları içeren yeni tip mono ve bis siklotrifosfazen bileşiklerinin sentezi,karakterizasyonu ve floresans özelliklerinin incelenmesi '' Dr. Ceylan Mutlu Balcı (Yürütücü), Arş, Grv. Duygu Palabıyık (Araştırmacı), 2021-2022.

2) GTÜ-BAP-2023-A-113-07 ''Kolorektal Kansere Karşı Antikanser Ajanların Hazırlanması'' Prof. Dr. Serap Beşli (Yürütücü), Arş. Grv. Duygu Palabıyık (Araştırmacı), 2023-2025

3) GTÜ-BAP-2023 ''Pirazol türevi içeren yeni inorganik-organik hibrit moleküllerin sentezi, antibakteriyel ve sitotoksik özelliklerinin incelenmesi '', Dr. Ceylan Mutlu Balcı (Yürütücü), Arş. Grv. Duygu Palabıyık (Araştırmacı), 2023-2025.

Siklotrifosfazen Türevlerinin (N3P3Cl4R2) 1,3-Propandiol ile Reaksiyonlarında Spiro/Ansa Ürün Çeşitliliğinin İncelenmesi ve Reaksiyon Yollarının Belirlenmesi, 2019, Yüksek Lisans

Synthesis and characterization of metallophthalocyanines carrying morpholine groups, 2016, Lisans

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Kimya (2019-devam ediyor)
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Kimya (2018-2019)
    Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Kimya (2016-2018)
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi-Kimya Bölümü (İng.) (2011-2016)