gtu_logo

Kurul ve Komisyonlar

Savunma Teknolojileri ABD Yüksek Lisans Program Yürütme Kurulu  
  Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK   Program Koordinatörü                                                                                               
  Doç. Dr. Serdar KARA   Üye
  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNEŞ   Üye
  Doç. Dr. Sezgin CENGİZ   Yedek Üye
   
Savunma Teknolojileri ABD Ders İçerikleri Düzenleme Komisyonu  
  Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK   Program Koordinatörü
  Doç. Dr. Serdar KARA   Üye
  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNEŞ   Üye
  Doç. Dr. Sezgin CENGİZ   Yedek Üye
   
Tez Kontrol Görevlisi  
Araş. Gör. Ali İhsan GÜLLÜ