gtu_logo

Program Eğitim Amaçları

1. Mezunlarımız, mühendislik veya ilgili alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda, şantiye mühendisi, ofis mühendisi, araştırmacı veya yönetici gibi farklı pozisyonlarda görev alırlar.

2. Mezunlarımız, Kendi mühendislik firmalarında proje ve/veya taahhüt işleri yaparlar.

3. Mezunlarımız, inşaat mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde lisansüstü çalışmalarda yer alırlar.

4. Mezunlarımız, kazandıkları mesleki ve ahlaki değerler ile yaşadıkları topluma ve insanlığa katkı sunacaklar sorumluluklar üstlenirler.