gtu_logo

Program Eğitim/Öğretim Amaçları ile Program Çıktıları Eşleştirme Tablosu

 

 

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

EA1

EA2