gtu_logo

Staj Bilgilendirmesi

Çevre Mühendisliği Lisans Staj Yönergesi (10/05/2022)

 

Staj başvuru işlemleri esnasında öğrencilerin takip etmesi gereken adımlar şunlardır:

 

** Öğrenci staj kabul evrakı ile birlikte kendisinin doldurarak imzalayacağı staj fişini hazırlayacaktır.

** Staj fişi için öncelikle Bölüm Staj Komisyonu Başkanı, daha sonra Bölüm Başkanı'ndan onay alınacaktır. Staj fişinin onaylanması için Staj Kabul Belgesi’nin ibrazı şarttır. 

** E-devletten edinilecek “müstehaklık belgesi” ile staj kabul belgesi ve onaylanmış staj fişini Dekanlık’a teslim edecek, Dekanlık SGK girişlerini bu belgelere istinaden tamamlayacaktır.

** İşlem tamamlanınca öğrenci de, bölüm de dekanlıktan işlemin tamamlandığını teyit edebilir.

YURTİÇİ ARAŞTIRMA VE ÜRETİM STAJI BAŞVURULARI İÇİN ÖNERİLEN BAZI FİRMA VE LABORATUVARLAR

 

1)      Staj Zorunluluk Talep Belgesi'ne ulaşmak için FR-0078 numaralı formu seçiniz.

2)      Staj Fişi için FR-0076 numaralı formu seçiniz.

3)      Staj Kabul Belgesi için FR-0075 numaralı formu seçiniz.

4)      Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İşveren Bilgi Formu için FR-0077 numaralı formu seçiniz.

5)      Zorunlu Staj Değerlendirme Belgesi için FR-0080 numaralı formu seçiniz.

6)      İsteğe Bağlı Staj Değerlendirme Belgesi için FR-0080 numaralı formu seçiniz.

7)      Staj defteri ve kapağına ulaşmak için FR-0069 numaralı formu seçiniz.

8)      Staj Değerlendirme Anketi için FR-0185 numaralı formu seçiniz.

9)      Stajyerin Kurumu Değerlendirme Anketi için FR-0186 numaralı formu seçiniz.

 

Staj yapacak öğrencilerimizin Staj Prosedürü sunumunu incelemesi faydalı olacaktır. Daha detaylı bilgi edinmek için Mühendislik Fakültesi Lisans eğitimi Staj Yönergesi incelenmelidir.

Staj defterlerinin spiralletirilip teslim edilmesi gerekmektedir. Staj defterleri son teslimde FR-0185, FR-0186 ve FR-0080 formları ile Çevre Mühendisliği sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

"Öğrenci Staj Fişi" öğrenci tarafından elektronik ortamda doldurularak üç kopya hazırlanacak, bir kopyası Staj Komitesi’ne teslim edilecektir.

 

ÖNEMLİ DUYURU: İsteğe Bağlı/ Zorunlu Staj Değerlendirme Belgesi, Staj Defteri, Staj Raporu, Staj Değerlendirme Anketi, Stajyerin Kurumu Değerlendirme Anketi, Staj yapan öğrencilerimizin staj bitimlerinde bölümlerine teslim etmeleri gereken evraklardandır.

Stajların başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda belirtilen tarih aralığında 20 iş günü staj olarak (özel durumlar haricinde) belirlenmelidir.

 *17 Temmuz 2023 – 11 Ağustos 2023 (20 İş günü)

*15 Ağustos 2023 – 12 Eylül 2023 (20 İş günü)

*Yaz Okulundan ders alacak öğrenciler için 17 Temmuz 2023 - 11 Eylül 2023 tarih aralığında (20 iş günü)

 

Çevre Mühendisliği Bölümü "Staj Komisyonu Üyeleri" aşağıda listelenmiştir:

Doç. Dr. Serdar KARA : karagtu.edu.tr

Dr. Beyza ÖZGÜRSES     : b.samukgtu.edu.tr