Yönergeler

   

YÖ-0001 Engelsiz GTÜ Birimi Yönergesi

YÖ-0002 Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

YÖ-0003 Dereceye Giren Lisans Mezunlarının Tespitine İlişkin Yönerge

YÖ-0004 Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi

YÖ-0005 Dikey Geçiş Lisans Uygulama Yönergesi

YÖ-0006 Mezuniyet Belgeleri İle Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge

YÖ-0007 Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi

YÖ-0008 Lisanüstü Yabancı Öğrenci Yönergesi

YÖ-0008 GTU Directive For Graduate International Students 

YÖ-0009 Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim Ögretim ve Sınav Yönergesi

YÖ-0011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi 

YÖ-0012 Yandal Programı Yönergesi

YÖ-0013 Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

YÖ-0014 Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi

YÖ-0015 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi

YÖ-0016 Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları

YÖ-0017 Mimari Tasarım VIII Dersi Uygulama Esasları

YÖ-0018 Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

YÖ-0019 Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

YÖ-0020 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

YÖ-0021 Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

YÖ-0022 Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi

YÖ-0023 Gebze Teknik Üniversitesi Misafirhane Yönergesi

YÖ-0024 Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

YÖ-0025 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

YÖ-0026 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bölüm Staj Yönergesi

YÖ-0028 İşletme Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi  

YÖ-0030 Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi

YÖ-0031 İç Denetim Yönergesi 

YÖ-0032 Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ Kütüphanesi Hizmetlerinden Yararlanma Yönergesi 

YÖ-0034 Kurtarma Ekibi Yönergesi 

YÖ-0035 Öğrenci Konseyi Yönergesi 

YÖ-0036 Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kuruluş  ve Çalışma Yönergesi 

YÖ-0037 Türkçe Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönergesi 

YÖ-0038 Yabancı Dil Eğitim Proğramları ve Kurslar Yönergesi 

YÖ-0039 Yurt İdare ve İşletme Yönergesi

YÖ-0042 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi

YÖ-0043 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

YÖ-0044 Engelli Öğrenciler Eğitim – Öğretim Ve Sınav Uygulamaları Yönergesi

YÖ-0045 AYDEK Çalışma Usul ve Esasları

YÖ-0046 Bisiklet Kullanım Kuralları Yönergesi

YÖ-0047 Diş Hekimliği Hizmetleri Yönergesi

YÖ-0048 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi (FR-0638 için tıklayınız)

YÖ-0049 Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi

YÖ-0050 Mevzuat Komisyonu Yönergesi

YÖ-0051 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönergesi

YÖ-0052 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi

YÖ-0053 Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

YÖ-0054 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları

YÖ-0055 GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi

YÖ-0056 Dr. Öğretim Üyelerinin Görev Sürelerinin Uzatılması İçin Belirlenen Koşullar

YÖ-0057 33a Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Görev Sürelerinin Uzatılması Koşulları

YÖ-0058 Akademik Ödül Esasları

YÖ-0059 Aselsan Akademi Lisansüstü Eğitim Programı Uygulama Esasları

YÖ-0061 İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar

YÖ-0062 Araştırma Planlama Danışma Kurulu Yönergesi

YÖ-0063 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Çalıştırma Yönergesi

YÖ-0064 Bilişim Politikaları Yönergesi

YÖ-0065 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

YÖ-0066 Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi 

YÖ-0067 Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi

YÖ-0068 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi

YÖ-0069 Misafir ve Doktora Sonrası Araştırmacı Yönergesi 

YÖ-0070 Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

YÖ-0071 Temel Bilimler Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi 

YÖ-0072 Sıfır Atık Yönetimi Yönergesi

YÖ-0073 Gebze Teknik Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi

YÖ-0074 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programları ve Uygulama Esasları

YÖ-0075 Yayın Yönergesi

YÖ-0076 Yemek Servisi Kurulunun Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönerge

YÖ-0077 Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

YÖ-0078 Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları (YÖ-0078 Procedures And Principles Of Implementation Regarding Undergraduate Students Who Have Used Their Maximum Period Of Study And Failed To Graduate)

YÖ-0079 Biyomühendislik Bölümü Staj Uygulama Esasları (YÖ-0079 Bioengineering Department Internship Implementation Principles)

YÖ-0080 Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0081 İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

YÖ-0082 Harita Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0083 Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0084 Makine Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0085 Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0086 Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

YÖ-0087 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum