gtu_logo

Yönergeler ve Uygulama Esasları

   

YÖ-0001 Engelsiz GTÜ Birimi Yönergesi 

YÖ-0002 Önlisans-Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (Associate Degree-Undergraduate English Preparation Education And Exam Directive)

YÖ-0003 Dereceye Giren Lisans Mezunlarının Tespitine İlişkin Yönerge

YÖ-0004 Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi (YÖ-0004 Double Major Program Directive)

YÖ-0005 Dikey Geçiş Lisans Uygulama Yönergesi (YÖ-0005 Vertical Transfer Undergraduate Practice Regulation)

YÖ-0006 Mezuniyet Belgeleri İle Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge

YÖ-0007 Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi (Regulation On Exemption From Undergraduate Courses And Recognition Of Previous Courses)

YÖ-0008 Lisansüstü Yabancı Öğrenci Yönergesi (Directive for International Graduate Students)

YÖ-0009 Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi (Graduate English Preparatory Education-Teaching And Exam Directive)

YÖ-0011 Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi (International Students Application, Admission and Enrollment Directive for Bachelor's Degree Programs)

YÖ-0012 Yandal Programı Yönergesi (YÖ-0012 Minor Program Regulation)

YÖ-0013 Önlisans-Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi (YÖ-0013 Directive for Transfer of Associate and Undergraduate Programs)

YÖ-0014 Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi

YÖ-0015 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi

YÖ-0016 Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları (Architectural Design Courses Application Principles Directive)

YÖ-0017 Mimari Tasarım VIII Dersi Uygulama Esasları (Guidelines For the Practical Aspects Of Architectural Design VIII Course)

YÖ-0018 Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Undergraduate Education At The Faculty Of Architecture Internship Directive)

YÖ-0019 Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi

YÖ-0020 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

YÖ-0021 Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

YÖ-0022 Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi

YÖ-0023 Gebze Teknik Üniversitesi Misafirhane Yönergesi

YÖ-0024 Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

YÖ-0025 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

YÖ-0028 İşletme Fakültesi Staj Yönergesi  

YÖ-0030 Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi

YÖ-0031 İç Denetim Yönergesi 

YÖ-0032 Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ Kütüphanesi Hizmetlerinden Yararlanma Yönergesi 

YÖ-0034 Kurtarma Ekibi Yönergesi 

YÖ-0035 Öğrenci Konseyi Yönergesi 

YÖ-0036 Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kuruluş  ve Çalışma Yönergesi 

YÖ-0037 Türkçe Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönergesi (Turkish Preparation Education and Examination Directive)

YÖ-0038 Yabancı Dil Eğitim Proğramları ve Kurslar Yönergesi (YÖ-0038 Directive on Foreign Language Education Programs and Courses)

YÖ-0039 Yurt İdare ve İşletme Yönergesi

YÖ-0042 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi

YÖ-0043 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

YÖ-0044 Engelli Öğrenciler Eğitim – Öğretim Ve Sınav Uygulamaları Yönergesi (Disabled Students Education - Training and Examination Practices Directive)

YÖ-0045 AYDEK Çalışma Usul ve Esasları

YÖ-0046 Bisiklet Kullanım Kuralları Yönergesi

YÖ-0047 Diş Hekimliği Hizmetleri Yönergesi

YÖ-0048 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi (FR-0638 için tıklayınız)

YÖ-0093 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi - YENİ VERSİYON (Directives Of Industrial Applications Course - New Version) (FR-0638 için tıklayınız)

YÖ-0049 Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi

YÖ-0050 Mevzuat Komisyonu Yönergesi

YÖ-0051 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönergesi

YÖ-0052 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi

YÖ-0053 Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

YÖ-0054 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları (Graduate Education and Training Regulations Senate Implementation Principles)

YÖ-0055 GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi

YÖ-0056 Dr. Öğretim Üyelerinin Görev Sürelerinin Uzatılması İçin Belirlenen Koşullar

YÖ-0057 Araştırma Görevlilerinin Görev Sürelerinin Uzatılması Koşulları Yönergesi

YÖ-0058 Personel Ödül Esasları Yönergesi

YÖ-0059 Aselsan Akademi Lisansüstü Eğitim Programı Uygulama Esasları

YÖ-0061 İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar

YÖ-0062 Araştırma Planlama Danışma Kurulu Yönergesi

YÖ-0063 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Çalıştırma Yönergesi

YÖ-0064 Bilişim Politikaları Yönergesi

YÖ-0065 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

YÖ-0066 Önlisans-Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi

YÖ-0067 Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi

YÖ-0068 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi

YÖ-0069 Misafir, Doktora Sonrası Araştırmacı ve Kısmi Zamanlı Araştırmacı Yönergesi 

YÖ-0070 Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

YÖ-0071 Temel Bilimler Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Faculty Of Basic Sciences Undergraduate Education Internship Directive)

YÖ-0072 Sıfır Atık Yönetimi Yönergesi

YÖ-0073 Gebze Teknik Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi

YÖ-0074 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programları ve Uygulama Esasları

YÖ-0075 Yayın Yönergesi

YÖ-0076 Yemek Servisi Kurulunun Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönerge

YÖ-0077 Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar

YÖ-0078 Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Ancak Mezun Olamayan Önlisans-Lisans Öğrencileri İçin Uygulama Usul ve Esasları (Procedures And Principles of Implementation Regarding Associate Degree-Bachelors Degree Students Who Have Completed Their Maximum Period of Study But Failed to Graduate)

YÖ-0079 Biyomühendislik Bölümü Staj Uygulama Esasları (Bioengineering Department Internship Implementation Principles)

YÖ-0080 Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Electronics Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0081 İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Civil Engineering Department Undergraduate Education Internship Principles)

YÖ-0082 Harita Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Faculty Of Engineering Department of Cartography Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0083 Kimya Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Chemical Engineering Department Internship Application Principles)

YÖ-0084 Makine Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Mechanical Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0085 Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Environmental Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0086 Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Industrial Engineering Internship Application Principles)

YÖ-0087 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Computer Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0088 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları (Department Of Materials Science And Engineering Internship Implementation Principles)

YÖ-0089 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi (Faculty Of Aviation and Space Sciences Undergraduate Education Internship Directive)

YÖ-0091 Araştırma Geliştirme Komisyonu Yönergesi

YÖ-0092 Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi

YÖ-0094 GTU 101 Müfredat Dışı Etkinlik Uygulama Esasları (GTU 101 Principles of Implementation for Extracurricular Activities)

YÖ-0095 Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0096 Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0097 Endüstriyel Hizmetler Ofisi Koordinatörlüğü (GebzeLAB) Yönergesi

YÖ-0098 İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi

YÖ-0099 Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Yönergesi

YÖ-0100 GTU 110 Bilimsel ve Teknolojik Etkinlik Dersi Uygulama Esasları