Yönergeler

   

YÖ-0001 Engelsiz GTÜ Birimi Yönergesi

YÖ-0002 Lisans İngilizce Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

YÖ-0003 Dereceye Giren Lisans Mezunlarının Tespitine İlişkin Yönerge

YÖ-0004 Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi

YÖ-0005 Dikey Geçiş Lisans Uygulama Yönergesi

YÖ-0006 Mezuniyet Belgeleri İle Diploma ve Diploma Defterlerinin Düzenlenmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönerge

YÖ-0007 Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi

YÖ-0008 Lisanüstü Yabancı Öğrenci Yönergesi

YÖ-0008 GTU Directive For Graduate International Students 

YÖ-0009 Lisansüstü İngilizce Hazırlık Eğitim Ögretim ve Sınav Yönergesi

YÖ-0011 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi 

YÖ-0012 Yandal Programı Yönergesi

YÖ-0013 Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi

YÖ-0014 Etik İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi

YÖ-0015 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Yönergesi

YÖ-0016 Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları

YÖ-0017 Mimari Tasarım VIII Dersi Uygulama Esasları

YÖ-0018 Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

YÖ-0019 Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi

YÖ-0020 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

YÖ-0021 Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi

YÖ-0022 Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Yönergesi

YÖ-0023 Gebze Teknik Üniversitesi Misafirhane Yönergesi

YÖ-0024 Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

YÖ-0025 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

YÖ-0026 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bölüm Staj Yönergesi

YÖ-0028 İşletme Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi  

YÖ-0030 Yazışma Usulleri, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi

YÖ-0031 İç Denetim Yönergesi 

YÖ-0032 Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ Kütüphanesi Hizmetlerinden Yararlanma Yönergesi 

YÖ-0034 Kurtarma Ekibi Yönergesi 

YÖ-0035 Öğrenci Konseyi Yönergesi 

YÖ-0036 Okul Öncesi Eğitim Merkezi Kuruluş  ve Çalışma Yönergesi 

YÖ-0037 Türkçe Hazırlık Öğretim ve Sınav Yönergesi 

YÖ-0038 Yabancı Dil Eğitim Proğramları ve Kurslar Yönergesi 

YÖ-0039 Yurt İdare ve İşletme Yönergesi

YÖ-0042 Erasmus Öğrenci ve Personel Değişim Yönergesi

YÖ-0043 Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi

YÖ-0044 Engelli Öğrenciler Eğitim – Öğretim Ve Sınav Uygulamaları Yönergesi

YÖ-0045 AYDEK Çalışma Usul ve Esasları

YÖ-0046 Bisiklet Kullanım Kuralları Yönergesi

YÖ-0047 Diş Hekimliği Hizmetleri Yönergesi

YÖ-0048 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Yönergesi

YÖ-0049 Güvenlik ve Trafik Uygulamaları Yönergesi

YÖ-0050 Mevzuat Komisyonu Yönergesi

YÖ-0051 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönergesi

YÖ-0052 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi

YÖ-0053 Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları 

YÖ-0054 Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları

YÖ-0055 GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi

YÖ-0056 Dr. Öğretim Üyelerinin Görev Sürelerinin Uzatılması İçin Belirlenen Koşullar

YÖ-0057 33a Kapsamındaki Araştırma Görevlilerinin Görev Sürelerinin Uzatılması Koşulları

YÖ-0058 Akademik Ödül Esasları

YÖ-0059 Aselsan Akademi Lisansüstü Eğitim Programı Uygulama Esasları

YÖ-0061 İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar

YÖ-0062 Araştırma Planlama Danışma Kurulu Yönergesi

YÖ-0063 Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Çalıştırma Yönergesi

YÖ-0064 Bilişim Politikaları Yönergesi

YÖ-0065 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi

YÖ-0066 Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi 

YÖ-0067 Akademik Arşiv ve Açık Erişim Yönergesi

YÖ-0068 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Yönergesi

YÖ-0069 Misafir ve Doktora Sonrası Araştırmacı Yönergesi 

YÖ-0070 Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

YÖ-0071 Temel Bilimler Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi 

YÖ-0072 Sıfır Atık Yönetimi Yönergesi

YÖ-0073 Gebze Teknik Üniversitesi Spor Tesisleri İşletme Yönergesi

YÖ-0074 Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programları ve Uygulama Esasları

YÖ-0075 Yayın Yönergesi

YÖ-0076 Yemek Servisi Kurulunun Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönerge

YÖ-0077 Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar