gtu_logo

Lisans Program Çıktıları

Program Çıktıları (PÇ)

 

PÇ1      Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahip olma,

PÇ2      Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurma ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirme,

PÇ3      Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlama, formüle etme ve inceleme,

             PÇ4      Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışma,

PÇ5      Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirme,

             PÇ6      Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yapabilme,

PÇ7      Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı yapabilecek düzeyde akıcı bir İngilizce bilgisine sahip olma,

             PÇ8      Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanabilme,

             PÇ9      Profesyonel ve etik değerler sergileme.