Kalite Yönetimi


Kurum Vizyonumuz

Gebze Teknik Üniversitesi’nin vizyonu; temel, mühendislik ve sosyal bilimlerdeki bilginin gelişimine yön veren ve yüksek kalitede eğitim ve araştırma yapan dünya çapında lider bir üniversite olmaktır.
 

Kurum Misyonumuz

Gebze Teknik Üniversitesi’nin misyonu; sahip olduğu yüksek eğitim ve araştırma kalitesindeki öğretim üyeleri, yüksek donanımlı laboratuvar ve araştırma merkezleri ve Türkiye sanayisinin merkezinde olan konumu ile; bilimsel, etik ve toplumsal değerlere bağlı; toplumun, sanayinin ve bölgenin yararı için kaliteli eğitim-öğretim veren, bilimsel araştırmalar yapan, toplum ve sanayinin sorunlarına yönelik uygulamalı çözümler üreten bir üniversite olarak varlığını sürdürmektir.


Bölüm Vizyonumuz

Diğer disiplinlerle işbirlikleri içinde yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle inşaat mühendisliği çalışmalarını birleştirmek ve elde edilen bilgi birikimlerini toplumumuzun faydası için kullanabilecek küresel mühendisler yetiştirmektir.

Bölüm Misyonumuz

Toplumun ihtiyacı olan güncel problemlere (afetlere hazırlık, kaynak planlama vb.) ekonomik ve güvenli çözümler aramak,
Güncel mühendislik bilgi ve becerisine sahip olacak araştırma ve eğitim programları oluşturmak,
Araştırma ve eğitim faaliyetlerinde yenilikçi ve girişimciliği öne çıkartan yaklaşımlar kullanmak,
Çevreci, mühendislik etiğini bilen ve uygulayan öğrenciler yetiştirmek,
Eğitim programında ekip çalışması ve liderlik becerilerini geliştirecek fırsatlar sunmak,
Çok iyi yabancı dil becerisine sahip, literatürü takip edebilen, çözümleme yapabilen, özgüveni yüksek, geniş görüşlü öğrenci profili yaratmak…


 GTÜ KALİTE POLİTİKASI


Kurum Stratejik Plan

5018 sayılı Kanunun 9. maddesinde "kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar" hükmü yer almaktadır. 26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

 2017-2021 Stratejik Plan


Bölüm Kalite Çizelgeleri


Bölüm Kalite Çalışma Alanı

 

Geri Bildirim Sistemi

Üniversite ve bölümümüz hakkında bilgi almak, bidirimde bulunmak için aşağıda linki verilen sayfa üzerinden süreç başlatabilirsiniz.

http://sys.gtu.edu.tr/


Üniversitemizde Kullanılan Formlar

Üniversitemizde kullanılan güncel formlar burada yer almaktadır. 


GTU-İnşaat Mühendisliği Bölümü Yönetim Sitesi : Giriş

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum