gtu_logo

İş Akışları

 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BİRİMİ

İA-0415 Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

İA-0416 Yangın Önleme ve Söndürme Eğitimi

İA-0417 Sivil Savunma Planı Hazırlama

İA-0418 Yangın Söndürme Cihaz Kontrol

 

BAHÇE, PEYZAJ VE TAŞIMA HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İA-0163 Bahçe Bakım ve Peyzaj İşleri

İA-0164 Kampüs İçi Eşya Taşıma İşlemleri

 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İA-0169 Basım İşleri

İA-0170 Liselere Üniversite Tanıtımı

İA-0171 Fotoğraf Çekimi

İA-0172 Medya ile İlişkiler

İA-0173 Salon Rezervasyonu (Öğrenci Kulüpleri Etkinliği)

İA-0174 Salon Rezervasyonu (Diğer)

İA-0175 Sosyal Medyada Tanıtım

İA-0176 Grafik Tasarım

İA-0177 Video Çekimi

İA-0178 Video Kurgu

İA-0179 Web Duyurusu

İA-0378 Tanıtım Faaliyetleri

İA-0379 Tanıtım Faaliyetleri (Rektörlük)

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İA-0025 E-İmza

İA-0026 EBYS'de Eğitim ve Destek Verilmesi

İA-0027 Sistemdeki Bilgilerin ve Yetkilerin Güncellenmesi

İA-0028 İlişiği Kesilen Personelin EBYS Üzerinden Pasif Duruma Getirilmesi

İA-0029 Göreve Yeni Başlayan Personelin EBYS'ye Kullanıcı Olarak Tanımlanması 

İA-0030 Bilgi İşlem Gelen Evrak 

İA-0032 Taşınır Malzemelerini Hurdaya Ayırma

İA-0033 İhale

İA-0034 İzin

İA-0035 Doğrudan Temin

İA-0037 Yurtiçi Yevmiyeli Yolluklu Görevlendirme

İA-0038 Zimmet

İA-0039 Network

İA-0040 E-Posta Açma

İA-0041 E-Posta Kapatma

İA-0042 E-Posta Listelerinin Açılması

İA-0043 E-Posta Parola Sıfırlama

İA-0044 Sistem Bakım ve İyileştirme

İA-0045 Web Sayfaları İle Alan Adı İşlemleri

İA-0046 Teknik Servis

İA-0048 Web Birimi İçerik Güncelleme

İA-0049 Devam Eden Projelerin Bakımı

İA-0050 Yazılım Geliştirme

İA-0396 Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Çalışan Açık Rıza Metni Onayı

İA-0397 Çalışanlar için Biyometrik Verilere Yönelik Açık Rıza Metni Onayı

İA-0398 Çalışanlar için Gizlilik Taahhütnamesi Onayı

İA-0399 Çalışanlar için Cihaz ve İletişim Araçlarının Kullanımına Yönelik Taahhütname Onayı

İA-0400 Sözleşmeli Çalışan Personellere Ait Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Açık Rıza Metni Onayı

İA-0401 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri İşleme Anlaşması (Veri Sorumlusu-Veri İşleyen) Onayı

İA-0402 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri işleme Sözleşmesi (Veri sorumlusu-Veri Sorumlusu) Onayı

İA-0403 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Tedarikçi Firma Çalışanı Açık Rıza Metni Onayı

İA-0404 Yurtdışı ile Veri Paylaşımı Yapılacak Durumlarda Kullanılan Belge Onayı

İA-0405 Akdedilen Sözleşme Eki Olarak Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Belge Onayı

İA-0406 İşçi Olarak Çalışan Personellerin İş Sözleşmelerine KVKK ile İlgili Belge Eklenmesi

İA-0407 Kişisel Verilerin İmha Edilmesi

İA-0408 Kişisel Veri Sahibinin Bilgi Talebi Başvurusu

İA-0409 Kişisel Veri Üniversite İçi İhlal Bildirimi

İA-0410 Kişisel Veri Toplama-İşleme Öncesi Bildirim

 

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İA-0274 Danışmanlık

İA-0393 AR-GE

İA-0394 Test/Analiz

 

ENDÜSTRİYEL HİZMETLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (GEBZELAB)

İA-0315 Analiz İş Akışı (GEBZELAB)

İA-0324 Danışmanlık İş Akışı (GEBZELAB)

 

ENGELSİZ GTÜ BİRİMİ

İA-0283 Engelli Öğrenci Başvuru

İA-0284 Engelli Personel Başvuru

İA-0318 Engelli Öğrenciler İçin Eğitimi-Öğretimi Kolaylaştırıcı Destek Başvurusu

 

GENEL SEKRETERLİK

İA-0031 Giden Evrak 

İA-0036 Taşınır İşlem Fişi

İA-0208 Etik Kurulu

İA-0209 Resmi Posta Gönderisi

İA-0210 Gelen Evrak

İA-0211 Senato / Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK)

İA-0380 Posta Evrak Dağıtımı-Kurye Hizmetleri

 

GÜVENLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İA-0232 Araçlı Ziyaretçi Kabulü

İA-0233 Malzeme Çıkışı Güvenlik Kontrolü

İA-0234 Malzeme Girişi Güvenlik Kontrolü

İA-0235 Yaya Ziyaretçi Kabulü 

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

İA-0051 Adli Davalar

İA-0052 Hukuki Mütalaalar

İA-0053 İcra Takipleri

İA-0054 İdari Davalar

 

İÇ DENETİM BİRİMİ

İA-0055 Plan ve Program Hazırlama

İA-0056 Denetim

İA-0057 Danışmanlık Süreci

 

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

İA-0058 Avans İşlemleri

İA-0059 Bağış

İA-0060 Bütçe

İA-0061 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma

İA-0062 Fatura Ödemesi

İA-0063 İşçilerin Maaş Ödemesi

İA-0064 İhale Komisyonunun Oluşturulması

İA-0065 Kiralama İşlemleri

İA-0066 Mal Teslim Alma

İA-0067 Mazeret İzni İşlemleri (İMİD)

İA-0068 Personel Maaş Hazırlama

İA-0069 Resmi Mühür Yaptırma

İA-0070 Sürekli Yazılar

İA-0071 Yıllık İzin İşlemleri (İMİD)

İA-0072 Yolluk İşlemleri

İA-0212 Tüketim Çıkışı

İA-0276 İMİD İhale

İA-0326 Araç Talep

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

İA-0383 İSG Birimi Yıllık Çalışma Planı

İA-0384 İSG Saha Denetimleri

İA-0385 İSG Risk Değerlendirme

İA-0386 İSG Eğitimleri

İA-0387 Acil Durum Eylem Planı

İA-0395 İş Kazası ve Ramak Kala

 

KARİYER VE PROFESYONEL GELİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAGEM)

İA-0286 KAGEM Kariyer Fuarı Katılımı/Düzenleme

İA-0287 KAGEM Firma İş-Staj Talebi

İA-0391 Öğrenci Toplulukları Etkinlik (KAGEM)

İA-0392 Teknik Gezi

İA-0411 KAGEM Staja Kabul

İA-0412 KAGEM Ulusal Staj Programı

İA-0413 KAGEM Mülakat Süreci

İA-0414 KAGEM İş Kulübü Eğitimi

 

KURUMSAL GELİŞİM VE KALİTE OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İA-0001 Şikayet Yönetimi İş Akışı 

İA-0328 Birim Kalite Sorumlusu Belirlenmesi

İA-0388 Yeni Anket Kayıt Talebi

İA-0389 Anket Sorularını İyileştirme Talebi

İA-0390 Raporlama

 

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İA-0262 Kütüphane İade Alma İşlemi

İA-0263 Kütüphane İlişik Kesme İşlemi

İA-0264 Kütüphaneler Arası İşbirliği (İLL) İşlemi

İA-0265 Kataloglama ve Sınıflama İşlemi

İA-0266 Ödünç Verme İşlemi

İA-0267 Sağlama İşlemi

İA-0268 Teknik İşlemler

İA-0269 Tez Girişi İşlemi

İA-0270 Veri Tabanı Abonelikleri İşlemi

İA-0280 Yeni Kullanıcı Kaydı İşlemi

İA-0281 Dergi Girişi İşlemi

İA-0282 Taşınır İşlem Fişi

İA-0373 Bağış Yoluyla Basılı Yayın Sağlama

İA-0375 Kütüphaneler Arası İşbirliği (İLL) Başka Kurumlara Gönderilen Materyal İşlemi

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

İA-0002 II. Tez Danışmanı Önerisi

İA-0003 Danışman Değişikliği

İA-0004 Doktora Başvurusu

İA-0005 Doktora Yeterlik Başvurusu

İA-0006 Doktora Tez Önerisi

İA-0007 Doktora Tez İzleme

İA-0008 Doktora Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler 

İA-0009 Doktora Tez Savunma Sınavı Sonuçlandırılması

İA-0010 Farklı Üniversiteden Ders Alma

İA-0011 Feragat

İA-0012 Mazeretli Ders Kayıt

İA-0013 Doktora Yeterlik Sınavı

İA-0015 Kayıt Dondurma

İA-0016 Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

İA-0017 Özel Öğrenci 

İA-0018 Tez İzleme Komitesi

İA-0019 Tezli Yüksek Lisans Başvurusu

İA-0020 Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu

İA-0021 Yüksek Lisans Tez Konusu

İA-0022 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler 

İA-0023 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuçlandırılması

İA-0024 Lisansüstü Programların Kontenjanları ve Başvuru Şartları

İA-0423 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı

İA-0424 Doktora Tez Savunma Sınavı

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İA-0073 Çift Anadal

İA-0074 Doktora Programı Başvuru ve Kayıt

İA-0075 Erasmus ve Farabi Programlarıyla Başka Üniversitelerden Gelen Öğrencilerin Kayıt ve Not İşlemleri

İA-0076 Öğrenci İşleri Gelen Evrak

İA-0077 İkinci Nüsha Diploma Hazırlama Prosedürü

İA-0078 Kayıt Silme

İA-0079 Lisans Askerlik İşlemleri

İA-0080 Lisans Programı Ders Kaydı

İA-0081 Lisans Programı İlk Kayıt

İA-0082 Lisans Programı Mezuniyet İşlemleri

İA-0083 Lisansüstü Askerlik İşlemleri

İA-0084 Lisansüstü Programı Ders Kaydı

İA-0085 Lisansüstü Programı Mezuniyet İşlemleri

İA-0086 Öğrenci Kimlik Kartı

İA-0087 Özel Öğrenci Başvuru ve Kayıtlanma

İA-0088 Posta İşlemleri

İA-0089 Yandal

İA-0090 YÖKSİS Bilgi İşleme

İA-0091 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kaydı

İA-0092 Yüksek Lisans Tezli Programı Başvuru ve Kayıtlanma

İA-0093 Yüksek Lisans Tezsiz Programı Başvuru ve Kayıtlanma

İA-0277 Harç

İA-0278 Diploma Hazırlama

İA-0288 YÖK Bursları-100/2000 YÖK Doktora Bursları

İA-0289 YÖK Bursları-Destek Bursu Ödeme

İA-0290 İhtiyaç Bursları

İA-0377 Mezun Veritabanı Kayıt İşlemi

İA-0419 YÖK Bursları-Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Bursu Ödemesi

İA-0420 Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü-Mezunlarla İletişim

İA-0421 Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü-Mezun Ziyareti

 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İA-0094 Emeklilik İşlemleri

İA-0095 Görevlendirme 37. Madde

İA-0096 Görevlendirme 38. Madde

İA-0097 Görevlendirme 40 A-C-D

İA-0098 Görevlendirme 40B Üniversitemizden Diğer Üniversitelere Yapılan Görevlendirmeler

İA-0099 Görevlendirme 40B Üniversitemize Diğer Üniversitelerden Yapılan Görevlendirmeler

İA-0184 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi Kapsamında Üniversitemize Gelen Araştırma Görevlisi’nin Naklen Atama Prosedürü

İA-0185 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi kapsamında Üniversitemizden Naklen Giden Araştırma Görevlisi’nin Ayrılış Prosedürü

İA-0187 Atama Yenilemesi

İA-0188 Devir İşlemleri

İA-0190 Doçent ve Profesör Alım Süreci (Açıktan)

İA-0191 Doçent Unvan Değişikliği

İA-0192 Doçentlik Jüri Üyeliği

İA-0193 Öğretim Üyesi Alımı

İA-0196 İdari Personel Kadro Talebi

İA-0199 Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine (İptal-İhdas) İlişkin Kadro İşlemleri

İA-0201 Sözleşmeli Personel İşlemleri

İA-0202 Periyodik Bildirimler

İA-0203 1416 Sayılı Kanun İşlemleri

İA-0205 Personel Mal Bildirim Beyannameleri Takibi İşlemleri

İA-0206 Disiplin Cezası İşlemleri

İA-0214 Görevlendirme 39. Madde Kısa Süreliler

İA-0215 Görevlendirme 39. Madde Uzun Süreliler

İA-0217 Görevlendirme 4691-7.Madde

İA-0218 Hurda İşlemleri

İA-0219 İdari Personel Atama İşlemleri

İA-0221 İstifa İşlemleri

İA-0224 Profesör Unvan Değişikliği

İA-0227 Ücretsiz İzin İşlemleri

İA-0228 Yabancı Uyrukluların Çalışırken Bir Üst Unvana Yükseltilmesi

İA-0230 Doktor Öğretim Üyesi Unvan Değişikliği

İA-0231 Yıllık Sayım İşlemleri

İA-0330 Hizmet Birleştirme İntibak İşlemleri

İA-0331 Hazırlık Değerlendirmesi

İA-0332 Görev Bitimi Sebebiyle İlişik Kesme

İA-0333 Müstafi İşlemleri

İA-0334 Ücretsiz İzin Dönüşü İntibak İşlemleri

İA-0335 Üst Öğrenim İntibak İşlemleri - İdari Personel

İA-0336 Yüksek Lisans/Doktora Değerlendirmesi

İA-0337 Terfi İşlemleri

İA-0338 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Alımı

İA-0339 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Personel Alımı

İA-0340 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Personel Alımı

İA-0341 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Personel Alımı

İA-0342 Sürekli İşçi Alımı

İA-0343 Norm Kadro Yönetmeliği Kapsamında Akademik Kadro Kullanma İzni Talebi

İA-0344 Öğretim Elemanı Alımı İlanı

İA-0345 657 Sayılı Kanunun 53üncü Maddesi Kapsamında Engelli Personel İstihdamı Kapsamında Personel Alımı

İA-0347 Aday Memurların Asalet Tasdik Prosedürü

İA-0348 Akademik/İdari Kadro Derece Değişikliği Prosedürü

İA-0349 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 Maddesi Uyarınca Kurum İçi Görevlendirme Prosedürü

İA-0350 Naklen Tayin Giden Akademik/İdari Personel

İA-0376 Göreve Başlama

 

REKTÖRLÜK

İA-0204 Akademik Birim Kuruluşu

İA-0271 AYDEK

 

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İA-0138 Bisiklet Teslimi ve İadesi

İA-0140 Aletlerin Sterilizasyonu

İA-0141 Diş Hekimliği Tedavi Süreci

İA-0142 SKS Doğrudan Temin

İA-0145 SKS Gelen Evrak

İA-0146 Gezi Organizasyonu

İA-0147 SKS Giden Evrak

İA-0148 SKS Görevlendirme

İA-0150 Hurdaya Çıkarma

İA-0152 Sağlık Hizmetleri

İA-0155 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma

İA-0159 SKS Misafirhane Konaklama

İA-0297 Öğrenci Toplulukları Malzeme Talebi 

İA-0298 Öğrenci Yemekhane Gelirleri

İA-0299 Akademik ve İdari Personel Yemekhane

İA-0300 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti

İA-0301 Sağlık Hizmetleri Randevu

İA-0303 SKS Sosyal Tesis Gelirleri Kaydı

İA-0304 SKS Spor Kompleksi Kullanımı

İA-0305 SKS Spor Takımlarının Gönderilmesi

İA-0306 SKS Taşınır Kayıt 

İA-0307 SKS Teknik Şartname Hazırlanması

İA-0308 SKS Yemekhane İhalesi

İA-0309 SKS Yolluk Harcırah Ödenmesi

İA-0310 SKS Tüketim Çıkış

İA-0311 SKS Açık/Kapalı Havuz Suyu Analizi

İA-0313 SKS Öğrenci Topluluğu Kapatılması

İA-0314 SKS Öğrenci Topluluğu Kurulması

İA-0329 Öğrenci Toplulukları Etkinlik

İA-0351 SKS Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu Kurs/Spor Etkinliği

İA-0362 Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Günlük)

İA-0363 Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Haftalık)

İA-0364 SKS Hastalık-Refakat İzni

İA-0365 SKS Genel Denetim

İA-0366 SKS Hakediş Ödemeleri

İA-0367 SKS Mazeret İzni

İA-0368 SKS Ücretsiz İzin

İA-0369 SKS Yıllık İzin

İA-0370 Spor Uzmanı İş Akışı

İA-0371 Cankurtaran İş Akışı

İA-0372 SKS Kiralama Usulü İhale İş Akışı

İA-0381 SKS Bakım/Onarım/Montaj

İA-0422 SKS Yıl Sonu Hizmet Alanlarına İlişkin Anket Toplama ve Veri Analizi Dökümü

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İA-0100 Proje İşlemleri

İA-0101 Ay ve Yılsonu İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

İA-0102 Ödeme Evrakının Teslim Alınması

İA-0103 Taşınır Mal Yönetim Dönemi Hesaplarının Kontrolü

İA-0104 Nakit ya da Revize Talebinin Hazine ve Maliye Bakanlığına İletilmesi

İA-0105 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama-Uygulama

İA-0106 Ön Mali Kontrol İşlemi

İA-0107 Taşınmaz İcmal Cetvellerinin Hazırlanması

İA-0108 Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması

İA-0109 Bütçe Teklifi Hazırlama İşlemi

İA-0110 Ödenek Ekleme- Aktarma Revize Serbest Bırakma İşlemi

İA-0111 Mali Durum Beklentiler Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Yazı Ve Belgelerin Gelmesi 

İA-0354 Stratejik Plan Hazırlık Süreci

İA-0355 Stratejik Plan Durum Analizi

İA-0356 Stratejik Plan Geleceğe Bakış

İA-0357 Stratejik Plan Farklılaşma Stratejisi Süreci

İA-0358 Strateji Geliştirme Sürecinde Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri ile Stratejilerin Belirlenmesi

İA-0359 Strateji Geliştirme Sürecinde Stratejik Planın Hazırlanması

İA-0360 Stratejik Planın İzlenmesi

İA-0361 Stratejik Planın Değerlendirilmesi

 

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SEM)

İA-0272 Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Bütçesi

İA-0273 Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Süreci

 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

İA-0319 TTO MODÜL 1 (Eğitim, Tanıtım, Farkındalık Birimi)

İA-0320 TTO MODÜL 2 (Ulusal/Uluslararası Fonlar Birimi)

İA-0321 TTO MODÜL 3 (Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi)

İA-0322 TTO MODÜL 4 (Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi)

İA-0323 TTO MODÜL 5 (Girişimcilik ve Kuluçka Birimi)

 

TEMİZLİK HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İA-0165 Kampüs İçi Temizlik İşleri

İA-0325 Rutin Temizlik İşleri

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İA-0116 Erasmus

İA-0117 Ulusal Ajans Denetimi

İA-0118 Proje Çağrısı Ve Hibe Sözleşmesi

İA-0119 İkili Antlaşma Yapma-Yenileme İşlemi

İA-0120 Erasmus Öğrenci Seçimi

İA-0121 Giden Öğrenci Süreci

İA-0122 Erasmus Giden Öğrenci Dönüşü İşlemleri

İA-0123 Erasmus Gelen Öğrenci İşlemleri

İA-0124 Erasmus Giden Personel İşlemleri

İA-0125 Erasmus Gelen Personel Ders Verme Faaliyetleri

İA-0126 Ulusal Ajansa Ara Rapor Süreci

İA-0127 Ulusal Ajans Nihai Rapor Verme

İA-0128 Kurum İçi Raporlama

İA-0129 Hibe Bütçesi

İA-0130 Farabi Değişim Programı İle Gelen Öğrenci

İA-0131 Farabi Değişim Programı İle Giden Öğrenci

İA-0132 Mevlana Değişim Programı Protokolü

İA-0133 Mevlana Değişim Programı Gelen Öğrenci

İA-0134 Mevlana Değişimi Programı Giden Öğrenci

İA-0135 Mevlana Değişim Programı İle Gelen Öğretim Elemanı

İA-0374 Erasmus Gelen Personel Eğitim Alma Faaliyetleri

İA-0425 Çeviri

İA-0426 Uluslararası Projeler Çağrı Duyurusu ve Bilgilendirmesi

İA-0427 ICO/UİO (Uluslararası İş Birliği Ofisi) Organizasyon Talebi

 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

İA-0112 Periyodik Bakım ve Onarım İşleri

İA-0113 Doğrudan Temin İle Yapım Hizmet Mal Alımı

İA-0114 Yapım İşi İhalesi

İA-0115 Yapı İşi Teknik Kontrollüğü

İA-0168 Tamirat Onarım Telefon Hattı Bağlama ve Hat Onarım İşleri

 

DİĞER

İA-0239 Bölüm Başkanı Seçimi

İA-0240 Bütçe Hazırlama

İA-0243 Fakülte Kuruluna Doçent Temsilcisi Üye Seçimi

İA-0244 Fakülte Kuruluna Profesör Temsilcisi Üye Seçimi

İA-0245 Fakülte Kuruluna Yardımcı Doçent Temsilcisi Üye Seçimi

İA-0246 FYK Fakülte Kurulu Kararları

İA-0247 Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Üye Seçimi

İA-0248 Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Üye Seçimi

İA-0249 Fakülte Yönetim Kuruluna Yardımcı Doçent Üye Seçimi

İA-0250 Fakülte Gelen Evrak

İA-0251 Fakülte Giden Evrak

İA-0252 Fakülte Göreve Başlama

İA-0253 Kayıt Dondurma

İA-0254 Maaş İşlemleri

İA-0255 Mazeret Hastalık İzin İşlemi

İA-0256 Mezuniyet İşlemleri

İA-0257 Ödeme İşlemleri

İA-0258 Staj İşlemleri

İA-0259 Doktor Öğretim Üyesi Atama Prosedürü

İA-0260 Yıllık İzin İşlemleri

İA-0261 Yolluk Ödeme 

İA-0279 Türkçe Hazırlık Ders Talebi

İA-0285 Beden Eğitimi Ders Seçimi

İA-0291 Lisans Hazırlık Muafiyet

İA-0292 Lisansüstü Hazırlık Muafiyet

İA-0293 Lisansüstü Hazırlık Sınıfı Kayıt

İA-0294 Öğrenci Mazeret Bildirimi

İA-0295 Yeniden Sınav Değerlendirme

İA-0316 Lisansüstü İlgili Dönemde Okutulacak Derslerin Açılması

İA-0317 Lisansüstü İlk Defa Açılacak Dersler

İA-0327 Ders Planı Güncellemesi 

İA-0346 Yeni Ders Önerisi

İA-0382 ENG/MÜH 498 Industrial Applications/Endüstriyel Uygulamalar Dersi Değerlendirme Süreci