gtu_logo

Staj Yönergesi ve İlgili Formlar

Staj Yönergesine  YÖ-0089 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi bağlantısından ulaşılabilir.

FORMLAR:  

1)  Staj Zorunluluk Talep Belgesi için tıklayınız ve FR-0700/FR-0701 numaralı Formu Seçiniz.  

2)  Staj Fişi için tıklayınız ve FR-076 numaralı Formu Seçiniz.  

3)  Staj Kabul Belgesi için tıklayınız ve FR-0075 numaralı Formu Seçiniz.  

4)  Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci ve İşveren Bilgi Formu için tıklayınız  ve FR-0077 numaralı Formu Seçiniz.  

5)  Zorunlu Staj Değerlendirme Belgesi için tıklayınız  ve FR-0080 numaralı Formu Seçiniz.  

6)  İsteğe Bağlı Staj Değerlendirme Belgesi için tıklayınız ve FR-0080 numaralı Formu Seçiniz.  

7)  Staj Defteri ve Kapağına ulaşmak için tıklayınız ve FR-0069 numaralı Formu Seçiniz.  

8)  Staj Değerlendirme Anketi için tıklayınız ve FR-0185 numaralı Formu Seçiniz.  

9)  Stajerin Kurumu Değerlendirme Anketi için tıklayınız ve FR-0186 numaralı Formu Seçiniz.