Öğrencilerimiz İçin Staj Süreçleri Hakkında Toplantı

Değerli Öğrencilerimiz,
 Zorunlu ve İsteğe Bağlı Staj Süreçleri hakkında Biyomühendislik Bölümü Staj Komisyonu tarafından çevrimiçi bir Staj Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantı tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
 
2021-2022 Ara Dönem ve Yaz Dönemi’nde staj yapacak öğrencilerimizin toplantıya katılımı zorunludur.
 
Önemle duyurulur.
 
Toplantı Tarih ve Saati: 9 Aralık 2021, 20:00-22:00
Toplantı Katılım Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaa0d7c35a2c742c2a420daad459e7f29%40thread.tacv2/1638894873168?context=%7b%22Tid%22%3a%22066690f2-a8a6-4889-852e-124371dcbd6f%22%2c%22Oid%22%3a%22edab9e80-0961-4fa9-b5f4-fe09b9d95019%22%7d

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum